Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata
anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,

Linkek / Links

Könyvek / Books

Egyéb / Misc

A szabir-magyarok őstörténete I-III.

Bíró József

 

 

A szabir-magyarok őstörténete

A Magyar Közírók Nemzeti Közössége kiadása, Budapest, 2000.
Library of Congress Catalog Number: TX: 2-477-483

 

 1. kötet
  1. Bevezetés
  2. A barlangtól a Hassuna-Samarra időszakig
   1. Zawi Chemi-Shanidar
   2. Karim Shahr
   3. M'lefaat
   4. Jarmo
  3. A neolitikus forradalom
  4. A Hassuna-Samarra időszak
  5. Szabirok az újkőkori Kárpát-medencében
   1. Öntözőcsatornák
   2. Embertani megfigyelések
   3. A Kárpát-medence őstörténetének áttekintése
  6. Halaf időszak
   1. A sumir dinasztiák előtti (presumir) őslakosság Mezopotámiában
   2. A vízözön-táji szabir-sumir nép- és vallásfúzió Mezopotámiában
   3. Arpachiyah és az Árpád név eredete
  7. Ősszabir települések a Termékeny Félhold térkörében
  8. A Termékeny Félhold nyugati térségének újkőkori települései
   1. Jeriko
   2. Tell Ramad
   3. Ugarit (Ras Shamra)
   4. Újkőkori Ugarit
   5. Byblos
   6. Buqras
   7. A Halaf időszak kora Szíriában és Libanonban
  9. A Termékeny Félhold keleti térfelének újkőkori települései
   1. Ganj-I-dareh Tepe és Tepe Asiab
   2. Tepe Sarab
   3. Tepe Guran
   4. A korai-újkőkori Elam őstelepei
   5. Ali Kush
   6. Subari (Elam, Susiana) a korai neolitikumban
   7. Tepe Sabz
   8. Susiana A-B kerámia
  10. A Termékeny Félhold északi térfelének újkőkori települései
   1. Dél-Anatólia a neolitikumban
   2. Hacilar
   3. Subarda (Suberde)
   4. Catal Hüyük
  11. A szabir őstörténeti adalékok és kiértékelések összefoglalása

 2. kötet
  1. Bevezetés a II. kötethez
  2. Iráni-fennsík
   1. Hajji Firuz
   2. YanikTepe
   3. Dalme kultúra
  3. Tepe Sialk
   1. Tell-i-Bakun
  4. Tepe Hisar
  5. A hármas szabir-magyar őshazánk
  6. Ős-Khorezm -- Nyugat-Turkesztán
   1. Jeitun kultúra
   2. Anau kultúra
   3. Namazga I. kultúra
   4. Namazga II. kultúra
  7. Khorezm mezopotámiai kapcsolatai
  8. Eridu
  9. Tell Al-Ubaid, Ur és Uruk az Ubaid korszakban

 3. kötet
  1. Subar -- ókori sapir és Árpád szabirjainak kapcsolatai
  2. Subir-ki -- Subartu. Az írott történelem kezdetén.
  3. A subar kifejezés első megjelenése az ékírásos táblákon
   1. A.Ha-ki Dinasztia
   2. Fara (Shuruppak)
  4. Subar kifejezések az ékírásos szövegekben az akkádok előtti időszakban
  5. Ősszabirok a korai akkád időszakban
  6. Ur III. időszak
  7. Korai babilóniai időszak
  8. Mitanni
  9. A kasszita és a későbabiloni periódus
  10. A közép- és későasszír periódus
  11. Subarokra vonatkozó adatok Mezopotámián kívüli forrásokban
  12. Subarokra vonatkozó egyéb ékírásos adatok
   1. Subartu a geográfiai szövegekben
   2. Subartu a vallási szövegekben
   3. Ősszabir ipari, kereskedelmi és gazdasági jellegű kifejezések agyagtáblákon
   4. A subarok kerámiája
   5. A subar népetnikum kulturális jelentősége
   6. Az ősszabir nyelv dialektusai
  13. Urartu
   1. Urartu asszirok elleni küzdelme
  14. Őstörténelmi örökségünk
   1. Szkíták
   2. Pártusok
   3. Húnok
   4. Avarok
   5. Szabirok
   6. Onogurok
   7. Magyarok
  15. Forrásadatok