Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

A székelység szerepe az Árpád-kori magyar országvédelemben

Benkő Loránd

 

 

2003. november 25-én a korai magyar történelem témakörében konferenciát tartottunk az Akadémián. Örömmel tettem eleget a konferencia szervewje, elhunyt kedves barátunk, Harmatta János felkérésének, és "Megjegyzések az Árpád-kori magyar országvédelem kérdéséhez" címen régóta munkált, mondhatnám dédelgetett témámból, a székelység korai történetének nyelv- és névtörténeti vizsgálatából emeltem ki egy alapkérdést. A szimpozion keretei, illetőleg az előadási forma persze a székely-kérdés nagy egészének e részletében is csak az összegezést tette lehetővé, a tüzetesebb kifejtésnek, adatok felsorakoztatásának, az amúgy is szinte átláthatatlan nagyságú és szövevényességű szakirodalonmak a szükségszerű nélkülözésével. Most mégis változatlan fonnában, csupán címét kissé jobban konkretizálva teszem itt közzé előadásomat, hadd sorakozzon akár ilyen jelleggel is a tőlem e tárgykőrben itt-ott már publikált egyéb részletek mellé, hiszen a rohanó idő határt szabhat ide vágó kutatásaim komplex összesítésének.

(...)

A teljes cikk a csatolt PDF fájlban olvasható.

székelység