Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata
anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,

Linkek / Links

Könyvek / Books

Egyéb / Misc

Answer to: The Proto-Sumerian Language Invention Process

Dudás Rudolf

 

 

Answer to: „The Proto-Sumerian Language Invention Process"
written by Professor John Alan Halloran
http://www.sumerian.org/prot-sum.htm
Capt. Dudás Rudolf, Vancouver.

 

 

Minden további hozzászólást megelőzően nagy tisztelettel tartozok a Kaliforniai Egyetem UCLA emeritus professzorának megnyilatozásáért. A hozzászólás folyamán elkerülhetetlen lesz nem észrevenni, hogy az Új Világban kialakult bölcseleti felfogás több szempontból különbözik az Óvilági, és méginkább a magyarországi felfogástól. Örvendetesen nyilatkozik meg benne a tárgyilagos humanizmus.

Az utolsó három eljegesedés folyamán a jégtől és viharoktól állandóan veszélyben élő európai ember, a 47.-ik szélességtől északra, nagy lelkesedéssel fogadta a Nap erejének megerősödését, a növényi- és állati világ megszaporodását. Meg is hálálták; a Napot Istenükké tették és legalábbis a „gravetti korszak"-tól fogva (Kr.e.25,000) magukat S(A)G-U4-E-TU7-A : SKYTHA „A varázsos Nap szolgája" néven nevezték. Hangzósítása, magyar hangrend szerint megközelítőleg: SZKÜTHA. Tehát ez már eleve egy „vallásfelekezeti" idióma. Valahogy úgy, mint ahogy ma egy csángót megkérdezünk, hogy „milyen nemzetiségű?", akkor valószínűleg azt fogja válaszolni, hogy: „keresztény". Vagyis, számára még mindig fontosabb az „Igazságszerető Nap, (illetőleg annak Róma által indogermanizált utóda, Jesus Christ), mint a kétkedő mai politika által megszabott nemzetisége". Mert kétségtelen az, hogy a Világ Világosságának összefogó erejében az emberek többsége nem kételkedik, és a genetikus tudósok a legkevésbbé. -----SAG „szolga)(L.115); U4 „Nap, oroszlán"(L.381); (U4-E = „a Napisten; U-E = Ü); TU6 „varázs, varázsos"(L.16). Kőzépkori Kódexekben „TH"; (like in Thames), és a görög Théta consonáns hangzósítása. Azonos az angol TH diphthongussal. magyarban a Kossuth, Báthory, Batthiányi, Pethő stb családnevekben. - A birt. utórag.

Halloran Professzor legfőbb érdeme az, hogy felfedezte a Nap-tisztelő Proto-szumér nép nyelvében, annak lényegében monosyllabikus voltát. ----- (A XIX. Század végén Jules Oppert javaslatára a tudományos világban divatba jött a „sumer" szó használata, melyről azt gondolták, hogy az az ékírás rendszer feltalálóinak a nevét képviseli. Csakhogy ez a név nem-szemíta ékírásos szövegekben sehol sem található. Sir Henry Creswick Rawlinson és Francois Lenorman nyelvészek később meghatározták, hogy az ékírások nyelve a szkythák nagy családjába tartozik. Tehát a tudományos igazság helyreáll, ha a „sumer" szó helyett a „szkytha" elnevezést használjuk. A „Proto-Sumer" valójában fedi a „Scytha", vagy „Mezopotámiai Szkíta" értelmet.