Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

Felesége gyilkolta meg Mátyás királyt

Garamvölgyi László

 

 

Garamvölgyi - Hunyadi MátyásGaramvölgyi László újabb tényfeltáró munkájával viharos történelmünk egy több mint fél évezredig tartó fehér foltját satírozza ki. Pontot tesz a mendemondák végére, és alapos, mindenre kiterjedő kriminalisztikai kutatásokkal, valamint cáfolhatatlan bizonyítékokkal igazolja: Mátyás királyt meggyilkolták - a gonosz tett kitervelője pedig nem más volt, mint Beatrix királyné!
A szerző történelmi vádiratban sorakoztatja fel mindazokat, akik a mesterien megtervezett merénylet végrehajtásában közreműködtek, eddig soha nem publikált dokumentumokkal támasztja alá vizsgálatának eredményét, miközben árnyaltabbá színezi a népmesékből ismert Igazságosról alkotott képünket.

Mátyás királyt megmérgezték! Hogyan halt meg Mátyás király? - ez a kérdés foglalkoztatja Garamvölgyi László dandártábornokot, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivőjét, aki korábban József Attila rejtélyes haláláról írt könyvet.

- Miért éppen Hunyadi Mátyással foglalkozik? - kérdeztük Garamvölgyi Lászlót.
- Halálának körülményeiről meglehetősen pontatlanok a források, vagy egyszerűen nem is léteznek. Tavaly, a Reneszánsz Éve alkalmából számos tanulmány jelent meg Mátyás királyról, de arról sehol nem olvastam, miként halt meg Bécsben 1490. április 6-án.
- Mi az ön verziója?
- Két olasz történetíró, Bonfini és Gallotta forrásait alapul vége Mátyás királyt megmérgezték. A bécsi várban püspökavatásra készültek, az ebédet a lovagteremben rendezték. Hosszan halogatták az ételek felszolgálását, azzal a hátsó szándékkal, hogy Mátyás - indulatos ember lévén - nem tudja majd megállni, hogy az asztalokon óntálakban elhelyezett mérgezett (!) fügéből ne csipegessen. A cselszövők ezt a pillanatot akarták kihasználni arra, hogy a királyt eltegyék láb alól. Mátyás evett ugyan a fügéből, de nem halt meg tőle, csupán rosszul lett. A beavatottak nem erre számítottak, ám azonnal cselekedtek: kipeckelték a száját és beleöntötték a maradék mérget. Hunyadi Mátyás ezután több órán át haldoklott.
- Lehet ezt bizonyítani?
- Bonfini leírja a rosszullét tüneteit, melyek toxikus mérgezésre utalnak. Én arra vállalkozom, hogy mindezt szakértői véleményekkel alátámasszam. Természetesen figyelembe kell venni a középkori kriminalisztikai eredményeket, a levéltári dokumentumokat is, melyek megerősíthetik az összeesküvés-elméletet.
- De miért mérgezték meg Mátyást?
- A valódi okokat nehéz lesz feltárni. Azt viszont elöljáróban elmondhatom, hogy több legenda szertefoszlik vele kapcsolatban. Mátyás sokaknak az útjában állt, kezdettől fogva intrikusok gyűrűjében uralkodott.
- Valóságos nyomozásba kezdett?
- Minden szóba jöhető utat végig kell járni. Történeti nyomozásra vállalkozom, hiszen egy régmúltban lejátszódott eseményről próbálok minél többet megtudni. Miután több mint ötszáz esztendőről van szó, ez eléggé bajos dolog, de nem lehetetlen. Mindenekelőtt kriminalista fejjel kell gondolkodnom. És hasznosítani tudom tízéves nyomozói tapasztalatomat is.

Forrás: Szabad Föld Online

Mátyás király és Beatrix