Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

Ősmagyarok Azerbajdzsánban

Mübariz Helilov, Nyitray Szabolcs

 

 

A magyar történészek előtt is ismert és elfogadott, hogy a 950-es években Bíborbanszületett Konsztantinosz által leírt Perzsia vidékére szakadt "szavárd-magyarok" azonosak a 750-es években a mai Azerbajdzsán területén hirtelen felbukkanó 'szevordi' népcsoporttal. Ezt a szevordi népcsoportot gyakorlatilag az összes szaktörténész a Levédiából (!?) Perzsiába (Dél-Kaukázusba) költözött szavárd-magyarokkal azonosítja - ezt minden akadémiai térképen így jelölik. Mindenki meg van róla győződve, hogy az ottani magyarok a XIII. esetleg a XIV. században nyomtalanul beolvadtak az azerbajdzsáni népességbe. Pedig nem így van! Létük még a XX. században is fellelhető - csak a II. világháborús német- és magyar-ellenes szovjet politika miatt törölték a 'madzsar' (ma­gyar) előtagot a falu nevéből...

Ősmagyarok AzerbajdzsánbanEgyetlen történész sem értette, hogy Levédiából hogyan kerülhettek magyarok Azerbajdzsánba már 750-ben, mikor a besenyők csak 894-ben lépték át először a Volga vonalát... Így aztán "mérvadó" akadémikusaink futószalagon gyártották az elméleteket, hogy letolják 750-re a magyarok Perzsiába költözését. Ám mindegyikőjüknek beletört a bicskája, mert mindenáron észak-keleten, Baskíria irányában keresték a megoldást - ahol nem is találhattak semmit. Erre a hihetetlen ellentmondásra a mai napig nem született elfogadható magyarázat, Németh Gyula jóvoltából...

Létezik ugyanis egy teljesen hiteles, ősi derbenti forrás, a Derbendnáme, ami leírja, hogy a VI. században Hoszrau Anósírván szaszanida nagykirály Dagesztán területén felépítteti 'Kicsi (!!!) Madzsar' és 'Ulu Madzsar' városokat, amik önálló uralkodókkal rendelkeztek, és a Per­zsa Birodalom vazallusai voltak. Azt a közismert tényt senki sem vitatja, hogy ugyanebben az időben, pontosan ugyanitt, az Északkelet-Kaukázusban létezett egy hun királyság.

Mit bizonyít ez? Azt, hogy mi, magyarok tényleg hunok vagyunk!

Ezt a történelmi jelentőségű, tudományosan minden oldalról tényszerűen alátámasztott felfedezést, a finnugor légvárat azonnal romba döntő "hiányzó láncszemet" teszi most közzé Mübariz Helilov azerbajdzsáni akadémikus és magyar munkatársa, a több mint három évet Azerbajdzsánban kutató történész, Nyitray Szabolcs, miközben röviden megismertetik az olvasót a kaukázusi rokon nép történetével és kultúrájával is.

 

Tartalomjegyzék:

A DERBENDNÁME ÉS AZ UTI TARTOMÁNYBA TELEPÜLT SZAVÁRD-MAGYAROK FELFEDÉSÉRŐL
Kicsi Madzsar és Ulu Madzsar a Derbendnáméban
Azonos-e Kicsi Madzsar és Ulu Madzsar Kummadzsar (al-Madzsar) várossal?
Az a bizonyos rejtélyes pápai bulla az ázsiai magyarokról
Összegzés a madzsar városokról
Hiteles történelmi párhuzamok a Derbendnáméban valamint egyéb történelmi analógiák Kicsi Madzsar és Ulu Madzsar valóságáról
Végkövetkeztetés a három Madzsar városra vonatkozólag
A "szavárd-magyarok"
Madzsar Garaolan és Garaolan
Összefüggések Kicsi Madzsar és Ulu Madzsar valamint a kettészakadt ősmagyarok között
NYELVÉSZETI ÉS ANTROPOLÓGIAI ADALÉKOK A MEGLÉVŐ ALAPVETŐ ELLENTMONDÁSOKKAL
Önmagukért beszélő szócikkek és nyelvtani "rokonítások"
A finnugorizmus kiteljesedésének okai, valamint az emberi értetlenség és böszmeség csúcsa Honti László és Engel Pál személyében
Miért mond ellent minden tudományág egységesen a finnugor-magyar rokonság tanának?
A magyarok szkíta és lényegi türk voltának helyes értelmezése a történelmi analógiák és "segédtudományok" megvilágításában
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK SZEMÉLYES TAPASZTALATOKKAL AZERBAJDZSÁNRÓL ÉS A TÉRSÉGRŐL
VISSZATÉRÉS A DAGESZTÁNI ŐSMAGYAROK KETTÉSZAKADÁSÁHOZ
Bolgár-magyar együttélés
Tárgyi bizonyítékok
ZÁRSZÓ