Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

Restitutio Historiae Veterum Magarii - A magyar őstörténet helyreállítása

Z. Tóth Csaba

 

 

Bevezetés
1. Az istennő keresése
2. Aveszta - az óiráni szent hagyomány (részletek)
3. Honfoglaláskori tarsolyainkról
4. Lurisztán-Kaukázus-Urál-vidék-Kárpát-medence - újabb adalékok a 9.-10. századi magyar hajfonatkorongok eredetéhez
5. Genetikai „rokonságok” napkelettől napnyugatig
6. Hunni Redivivus
7. Érdy Miklós: A hun lovastemetkezések c. könyvéhez
8. Dzsagfar Tarihi (részletek)
9. Kis magyar őstörténet
10. Ötezer év szabir-magyar történelem
11. Ősmagyarok az angol legendáriumban?
12. „Ezerszer üdv a sötét pastorellának”- a „finnugor” elmélet rejtélyei és a magyarság eredete
A szerző életrajza
Resume