Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

Assyria

Islamic State 'demolishes' ancient Hatra site in Iraq

BBC News

Islamic State militants have destroyed ruins at the ancient city of Hatra, Iraqi officials say.Nimrud: Outcry as IS bulldozers attack ancient Iraq site

BBC News

Archaeologists and officials have expressed outrage about the bulldozing of the ancient Assyrian city of Nimrud by Islamic State militants in Iraq.

Ismeretlen ókori nyelvet azonosítottak

mult-kor

Egy több mint 2500 éves, az Asszír Birodalomban használt, eddig ismeretlen ősi nyelv nyomait találták meg régészek Törökországban. Az ókori Tušhan város valószínűsíthető helyén található Ziyaret Tepe török településen dolgozó kutatók úgy vélik, a nyelvet a mai Irak és Irán határán fekvő Zagrosz-hegység vidékéről származó üldözöttek beszélhették. Az eddig elemzett 60 név közül egy-kettő valóban asszír, továbbá néhány még az asszírral rokon nyelvek családjából származik, azonban a nagy többség egy korábban ismeretlen nyelvhez tartozik.

Mesopotamia

Albrecht Socin

As early as 700 B.C. " the country of two rivers" is mentioned on the Egyptian monuments under the name Naharina, but no such designation appears in the cuneiform increptions (though the territory formed part of the Assyrian as it afterwards did of the Persian empire). The most settled period in the history of Mesopotamia was probably under Persian-Greek rule. Xenophon allplies the name Syria to the extremely fertile district which he traversed after having crossed the Euphrates at Thapsacus. The country beyond the Araxes (Chaboras?) he calls Arabia, -- a desert region in which his army had to suffer great hardships until it reached the "gates of Arabia." Even in later times Mesopotamia was included under the name Asayrin, or was reckoned part of Babylonia.

Saving Ancient Nineveh

Archaeology Daily

For a time, about 2,700 years ago, the ancient city of Nineveh ruled the Middle East. Today, it is among the world's most endangered archaeological sites, in need of an urgent rescue plan. After 2,700 years, the walls and gates of ancient Nineveh can still be seen near the banks of the Tigris river just opposite the modern city of Mosul in Iraq. In ancient times, it was the capital of the great Assyrian empire, a city of more than 100,000 people, and it was a subject of a supreme being's attention throughout the books of the Old and New Testaments in the biblical account.

Religions of the Ancient World

George Rawlinson

The religion of the ancient Egyptians, Assyrians and Babylonians, Iranians, Sanskritic Indians, Phoenicians and Carthaginians, Etruscans, Greeks, and Romans. Polytheism existed in three forms: 1, Synthetic; 2, Analytic; 3, Mixed - Egyptian polytheism of the last named kind - Early classification of the gods - The principal divinities - Ammon - Khem - Kneph - Phthah - Ra - Osiris - Neith or Net - Worship of the sun and moon...

Jóslási és bajelhárító rítusok az ókori Mezopotámiában

Bácskay András

A mezopotámiai vallás témaköre rendkívül szerteágazó, az alábbiakban ennek csupán két részterületével, a jóslási és a bajelhárító rítusokkal foglalkozom. A téma tárgyalását a mezopotámiai vallás tanulmányozása kapcsán két tényező indokolja, egyrészt az a tény, mely szerint a vallásra vonatkozó mezopotámiai szöveghagyomány döntő többségét a fenti két tevékenységhez kapcsolódó források teszik ki, másfelől pedig mivel úgy vélem, hogy a két tudományos „szakterület", illetve a jóslási és a bajelhárító rítusok közötti összefüggésrendszer bemutatása révén a mezopotámiai vallásos gondolkodás legfontosabb összetevőire világíthatunk rá.

Az asszír lovasság története

Dezső Tamás

Az asszír hadtörténet egyik legizgalmasabb fejezete a lovasságnak mint önálló fegyvernemnek a megjelenése. A lovasság azonban nemcsak az asszír hadseregben, de a világtörténelemben is itt jelent meg először. Itt vette kezdetét a lovas fegyvernemnek az ókorban kezdődő és a középkoron átívelő története. Ennek elsődleges forrásai az asszír királyi paloták II. Assur-nászir-apli (Kr. e. 883–859) asszír király uralkodásától Assurbánapli (Kr. e. 668–631) uralkodásáig készített palotadomborművei és az asszír királyfeliratok.

Sons of God - The Ideology of Assyrian Kingship

Prof. Simo Parpola

The impact of Mesopotamian religious thought on the evolution of other ancient religious and philosophical thought has never been seriously investigated. What follows are my initial forays into this uncharted territory. I suspect the influence has been far greater than anyone has yet suggested.

The Global Economy of Music in the Ancient Near East

John Curtis Franklin

The present exhibit at the Bible Lands Museum bears eloquent witness to the rich body of archeological evidence for music and musicians in the ancient Near East. The inherent artistic value of such material, which includes not only representations but the remains of actual instruments, is often very high in its own right.

Myths of Babylonia and Assyria

Donald A. Mackenzie

This volume deals with the myths and legends of Babylonia and Assyria, and as these reflect the civilization in which they developed, a historical narrative has been provided, beginning with the early Sumerian Age and concluding with the periods of ...

Babylonians And Assyrians

A. H. Sayce

Semitic studies, both linguistically and archæologically, have advanced by rapid strides during the last two decades. Fresh light has fallen upon the literary, scientific, theological, mercantile, and other achievements of this great branch of the human family.

The Seven Great Monarchies: New Persian Empire

George Rawlinson

When the great Empire of the Persians, founded by Cyrus, collapsed under the attack of Alexander the Great, the dominant race of Western Asia did not feel itself at the first reduced to an intolerable condition. It was the benevolent design of Alexander to fuse into one the two leading peoples of Europe and Asia, and to establish himself at the head of a Perso-Hellenic State, the capital of which was to have been Babylon.

The Seven Great Monarchies: Assyria

George Rawlinson

Herodotus considered the whole of Babylonia to be a mere district of Assyria. Pliny reckoned to it all Mesopotamia. Strabo gave it, besides these regions, a great portion of Mount Zagros (the modern Kurdistan), and all Syria as far as Cilicia, Judaea, and Phoenicia.

Histoire ancienne de l'orient

François Lenormant

Le fait dominant des cinquante dernières années, dans l'ordre scientifique, a été certainement la rénovation des études de l'histoire et surtout la conquête du vieux passé de l'Orient par la critique moderne, armée du flambeau qui fait pénétrer la lumière jusque dans les plus obscurs replis de ces annales pendant si longtemps ensevelies dans l'oubli.

Ancient Astrology As A Common Root For Science And Pseudoscience

Enn Kasak

The early history of astrology is closely interrelated with the history of astronomy. Both may be studied separately, but the result may prove one-sided and one may fail to notice things of great consequence. The history of ancient astronomy must be treated jointly with the history of astrology, whose contribution to the history of science has often been underestimated.

History Of Egypt, Chaldaea, Syria, Babylonia, and Assyria

L.W. King, H.R. Hall

At no period have excavations been pursued with more energy and activity, both in Egypt and Western Asia, than at the present time, and every season's work obliges us to modify former theories, and extends our knowledge of periods of history which even ten years ago were unknown to the historian.

Asszírok: az identitás változásai

Komoróczy Géza

Kevés népnév van, amely olyan hosszú idô óta él folyamatosan, mint az asszíroké: az i. e. harmadik évezred utolsó harmada óta. Az asszír ma is használatos, élő népnév, egy – megítélésem szerint – a nemzetté alakulás felé haladó vagy legalábbis erre törekvő népcsoport neve. Kialakulásának, fennmaradásának története az ókori Kelet évezredeitől máig ível.

Assur and Nimrod in Conflict

Craig White

In the book of Genesis, we are told that Noah had three sons and sixteen grandsons. His sons were Japheth, Shem and Ham. Given that sibling rivalries would have been just as common in that period as today, if not more so, it is very likely that such rivalry occurred between the three sons of Noah and between his grandsons.

Trade Routes in the Old Assyrian Period

Hiromichi Oguchi

When we give consideration to a matter of trade routes in these periods outlined below, the perception of the spatial distribution, by phase, of Khabur ware outside its main distribution zone, in addition to historical consideration, seems significant.

A manual of the ancient history of the East

François Lenormant

The one great fact of the last fifty years in the scientific world has certainly been the revival of historical studies, and especially that conquest which has been achieved of the ancient past of the East by modem criticism, which has been alile to throw light into the darkest recesses of annals long buried in obscurity.
Archívum / Archive

anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,