Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

Chaldea

Religions of the Ancient World

George Rawlinson

The religion of the ancient Egyptians, Assyrians and Babylonians, Iranians, Sanskritic Indians, Phoenicians and Carthaginians, Etruscans, Greeks, and Romans. Polytheism existed in three forms: 1, Synthetic; 2, Analytic; 3, Mixed - Egyptian polytheism of the last named kind - Early classification of the gods - The principal divinities - Ammon - Khem - Kneph - Phthah - Ra - Osiris - Neith or Net - Worship of the sun and moon...Az idő szívverése 2. rész

Várkonyi Nándor

A régi idők csillagász-matematikusainak zsenialitása abban rejlik, hogy a kozmikus és a földi időkörök összes tagjának adataiból olyan számsort tudtak kiszűrni, mely megadja a közös nevezőket, s ezáltal egységes rendbe fűzi az égi és a földi idők periódusait – egyúttal azonos mértékű rendben - , egységbe foglalja őket a kozmikus térrel. Ez a számsor pedig a nevezett öt alapszám, minden nagyciklus-rendszer törzstényezője Kínától Yucatanig. Ők adják az egyetemes kulcsot.

Az idő szívverése 1. rész

Várkonyi Nándor

A világkortanok fontos szerepet játszottak az ókorok mitológiáiban, mintegy alapfalakul szolgáltak a vallásbölcseleti rendszerek felépítéséhez, s végeredményben azzá váltak, amit ma történelemszemléletnek nevezünk. A négyes tagolás általánossága feltűnő, s azt hihetnők, hogy a négy évszak pergése sugallta; némely népnél csakugyan így volt (például a germánoknál), de az évszakok váltakozása nem a folytonos, fokozatos hanyatlás eszméjét kínálja a kezdeti tökélytől a bukásig, hanem a kicsiny csírából nagyra növés és az érés, majd az elhullás megújuló ritmusát hirdeti. Hogy a világidő tagolása milyen eszméből született s mit nyújt – épp e kérdésekre akarunk most felelni.

The Seven Great Monarchies: Chaldaea

George Rawlinson

The division, which has here forced itself upon our notice, between the Upper and the Lower Mesopotamian country, is one very necessary to engage our attention in connection with the ancient Chaldaea. There is no reason to think that the terns Chaldaea had at anytime the extensive signification of Mesopotamia, much less that it applied to the entire flat country between the desert and the mountains.

History Of Egypt, Chaldaea, Syria, Babylonia, and Assyria

L.W. King, H.R. Hall

At no period have excavations been pursued with more energy and activity, both in Egypt and Western Asia, than at the present time, and every season's work obliges us to modify former theories, and extends our knowledge of periods of history which even ten years ago were unknown to the historian.

Chaldea

Zénaïde A. Ragozin

In or about the year before Christ 606, Nineveh, the great city, was destroyed. For many hundred years had she stood in arrogant splendor, her palaces towering above the Tigris and mirrored in its swift waters; army after army had gone forth from her gates and returned laden with the spoils of conquered countries.

A manual of the ancient history of the East

François Lenormant

The one great fact of the last fifty years in the scientific world has certainly been the revival of historical studies, and especially that conquest which has been achieved of the ancient past of the East by modem criticism, which has been alile to throw light into the darkest recesses of annals long buried in obscurity.
Archívum / Archive

anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,