Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata
anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,

Linkek / Links

Könyvek / Books

Egyéb / MiscMagyar

A szabir titok

Czakó Gábor

Bíborbanszületett Konstantin első kézből: Bulcsú horkától és az Árpád-ivadék Tormás hercegtől értesült arról, hogy a magyarok – nála türkök – régi neve szabir volt...Kik lehettek Hérodotosz „isszedonjai”?

Z. Tóth Csaba

Noha a forrásokban sosem jelenik meg az isszedon = szavárd, szabir azonosítás, Pli-nius, Ptolemaios adatai mégis fontos hozzájárulást jelenthetnek ahhoz a fentiekkel is jelentő-sen támogatható feltevéshez, hogy a szavárd-magyarokat régebben „isszedonoknak” is nevez-hették a hozzájuk eljutó pontusi szkíta és görög kereskedők. A szavárd-magyarok lehettek a proto-árja gyökerű „Iszety-szövetség” domináns népe, akik a kelet-uráli Iszety-folyó mentén és tágabb térségében egy letelepedett, fémműves, pásztori, majd ún. „finnugor” nyelvi, ill. a vaskorban jelentősebb nomád, félnomád (szaka, szarmata, ogur) elemekkel is gyarapodó kul-túrát hoztak létre: az Itkul-kultúrát.

Restitutio Historiae Veterum Magarii - A magyar őstörténet helyreállítása

Z. Tóth Csaba

Az istennő keresése. Aveszta - az óiráni szent hagyomány. Honfoglaláskori tarsolyainkról. Lurisztán-Kaukázus-Urál-vidék-Kárpát-medence - újabb adalékok a 9.-10. századi magyar hajfonatkorongok eredetéhez. Genetikai „rokonságok” napkelettől napnyugatig. Hunni Redivivus. Dzsagfar Tarihi...

A „finnugor” elmélet rejtélyei és a magyarság eredete

Z. Tóth Csaba

Az Európában „rokontalannak” aposztrofált magyarság „finnugor” eredetének nyelvi és néprajzi-történeti hipotézise, mint ismeretes, azokon a többé-kevésbé kósza s gyakran eltorzított híreken alapult, melyeket kezdetben különböző utazók terjesztettek.

Ősmagyar vita – Nem védte meg elméletét Baski Imre

Történelemportál

Nem jött el Baski Imre arra a Napkút Kiadó által szervezett könyvbemutatóra, amelyre a kazakisztáni madijarok törzsével kapcsolatos szakmai vita céljából invitálták. A nemzetközi hírű kazak történész, Ajbolat Kuskumbajev Magyarok keleten és nyugaton címmel megjelent tanulmányában lényegében komolytalannak minősíti Baski Imre madijar törzzsel kapcsolatban megjelent munkáit. Tételesen és több szempontból cáfolja Ajbolat Kuskumbajev kazakisztáni tudós azt az elméletet, amelyet Baski Imre, az MTA Közép-ázsiai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa próbált behozni a köztudatba és a magyar tudományos életbe.

Pannónia kifosztása

HírTV

Pannónia régészeti leleteinek kifosztásáról beszél Lassányi Gábor régész (Aquincumi Múzeum).

A Seuso-kincsek rejtélye (dokumentumfilm)

Dézsy Zoltán

Dézsy Zoltán A Seuso-kincsek rejtélye című 1994-es dokumentumfilmje.

A Seuso kincsek tragédiáktól övezett rejtélye

RTL Klub

Vajon hogyan képes egy a becslések szerint 40 milliárdot érő, 1700 éves ezüst étkészlet ekkora nemzetközi galibát okozni?

Helyi divattal igazolják a Seuso-kincsek eredetét

Múlt-kor, MTI

Minden jel, akár régészeti, akár természettudományos nemhogy nem tagadja, hanem egyértelműen bizonyítja, hogy az úgynevezett Seuso-kincs 14 darabja Polgárdiból származik. A Seuso-kincs az antik kultúra egyik legértékesebb lelete. Tizennégy ismert darabjának - rézüst (ebben volt a kincs többi darabja), ezüstedények, tálak, kancsók és egy szelence - összsúlya 65,5 kilogramm, anyaguk szokatlanul nagy tisztaságú ezüst. A lelet a nevét az egyik tálra vésett versben megörökített tulajdonosáról, bizonyos Seusóról nyerte.

A kormány szabotálja a Seuso-kincs hazahozatalát

MTI

Zelnik István műgyűjtő, múzeumalapító szerint augusztus végén lejár az egykori Pannoniából származó Seuso-kincsek megvásárlásáról aláírt szerződése. A magyar kormány támogatás nélkül nem kerülhetnek vissza hazánkba a római kori kincsek. Az illetékesek és a miniszteri megbízott Hajdú Éva töketlen és dilettáns tevékenységének köszönhetően a magyar állam 1975 óta képtelen a műkincseket visszaszerezni. Az egyetlen pert, amit indított, természetesen elveszítette. A jelenlegi kormány pedig, ahelyett, hogy élne a szenzációs lehetőséggel, szabotálja a hazahozatalt.

Hazajöhet a Seuso-kincs, ha a kormány is úgy akarja

Index

Az Andrássy úti Aranymúzeumáról híres milliárdos műgyűjtő adásvételi szerződést kötött a valószínűleg a 70-es években, Polgárdi környékén illegálisan kiásott páratlan ókori műkincs brit tulajdonosaival. Az ezüstedényeknek saját múzeumot építene, és végrendeletében az államra hagyná azokat. Cserébe annyit kér, hogy ne kobozzák el a határon. Most a válaszra vár.

The First Perfume: The Queen of Hungary's Water

Wikipedia

Hungary water was the first (European) alcohol-based perfume, claimed to date to about the late 14th century. According to legend it was first formulated at the command of a Queen of Hungary, sometimes identified as Isabella but usually as Elisabeth. These legends, and the documented references to this preparation, mostly date to the early to mid-17th century, so the details may have become confused in the intervening centuries.

A világ legrégebbi parfümje a „Magyar királyné vize”

Wikipedia, LifeMagazin

A „magyar királyné vize” azaz „Eau de La Reine de Hongrie” a világ legrégebbi parfümje – mégis, ezt csak kevesen tudják manapság. Büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy a világ első illatárában a Versailles-ban található Ozmotékában kikérhetjük a legrégebbről őrzött eredeti illatot, melyet a XIV. században használt Nagy Lajos felesége, Erzsébet királyné.

Lecserélték Glatz és Bátory történelemhamisító munkáit

Történelemportál

A brüsszeli Parlamentáriumban csak Magyarország bemutatásánál szerepelt, hogy a második világháború idején a „nácik szövetségese” volt. Emellett visszataszító fotóval mutatta be az 1956-os szabadságharcot a Glatz Ferenc és Bátory Ágnes által összeállított tárlat.

Mongol követjárások IV. Bélánál

Szentesi Zöldi László

Batu kán jóindulattal volt Magyarország iránt, és azt javasolta IV. Bélán keresztül a testvéri magyar nemzetnek, hogy együtt törjünk rá a keresztény Európára – efféle írások, gondolatok szaporodtak meg az utóbbi időkben a világhálón, a különböző fórumokon. A kölcsönös követjárásokat megörökítő nyugati, keleti és magyar forrásokban azonban nyomát sem találjuk az állítólagos bizalomnak.

Értékes leletek Bugac mellett

Történelemportál

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően idén folytatódhatott az a régészeti feltárás, amely a tavalyi esztendőben kezdődött Bugac határában, Pétermonostoron. A két hónapja tartó ásatás során felbecsülhetetlen értékű ékszerek, kegytárgyak és pénzérmék kerültek elő. A szelvényben Luxemburgi Zsigmond királytól egészen Mátyás királyig több pénzérmét is találtak. Emellett olyan gyöngyök is előkerültek, amelyek arra utalnak, hogy kunok is laktak ezen a területen.

Szlovákia hadtörténete az ókortól napjainkig

Történelemportál

A kiadvány, ahogy az a címéből is kiderül, Szlovákia hadi krónikáját igyekszik bemutatni, azonban már itt némi felfogásbeli problémába ütközünk. A hagyományos történetírás, ha egy adott ország történetét igyekszik feltárni, akkor annak államiságának időszakát vizsgálja. Szlovákia esetében tehát a független Szlovák Köztársaság történetére következtethetnénk a címből, azonban aki arra számít, hogy a kötet 1993. január elsejével, a szlovák állam megalakulásával kezdődik, azt nagy meglepetés éri.

Veretlen maradt a világ legjobb lovasíjásza

kapos.hu

Somogyi lett a világ legjobb lovasíjásza. Kassai Lajos Jordániában csapott össze kihívóival, de a veretlen lovast most sem sikerült letaszítani a dobogóról. Homokviharban, magasban, meredeken fölfelé is bizonyított a somogyi Kassai Lajos. A világ legjobb lovasíjásza lett Jordániában. Azt mondja: a sok gyakorlás mellett ezt a szerencsének is köszönheti. De nagyon fontos a ló és lovas összhangja és harmóniája is.

Felesége gyilkolta meg Mátyás királyt

Garamvölgyi László

Garamvölgyi László újabb tényfeltáró munkájával viharos történelmünk egy több mint fél évezredig tartó fehér foltját satírozza ki. Pontot tesz a mendemondák végére, és alapos, mindenre kiterjedő kriminalisztikai kutatásokkal, valamint cáfolhatatlan bizonyítékokkal igazolja: Mátyás királyt meggyilkolták - a gonosz tett kitervelője pedig nem más volt, mint Beatrix királyné!

A székelység szerepe az Árpád-kori magyar országvédelemben

Benkő Loránd

A székelységre egyértelműen támaszkodó országvédelem tremészetesen nem spontánul, nem népcsoportok tartózkodási helyet kereső és találó ösztöne révén alakult ki, hanem a központi, magyar királyi hatalom tudatosan, átgondoltan szervezett meg és helyezett el minden székely csoportot, kifejezetten magar nyelvű népességből verbuválva őket.

Hozzászólás Király Péter „A honalapítás vitás eseményei” című könyvéhez

Zelliger Erzsébet

A könyv tartalmához két témakörben szeretnék hozzászólni: a latin (és német) nyelvű egynémely adatához egyrészt, másrészt a „kalandozások kora” terminus használatához. Az itt elmondottak – és főként KIRÁLY PÉTER könyve – nem lezárása, hanem éppen kezdete lehet annak a tudományos kutatásnak, amely a történettudomány és a régészet mellett a nyelvtudományt is újabb vizsgálatokra kell, hogy serkentse.

Anonymus és a „Fekete-tenger”

Holler László

Anonymus gesztáját SCHWANDTNER 1746. évi legelső kiadása óta meglehetősen behatóan vizsgálták szakavatott kutatók, de a negyed évezrednél is hosszabb ideje tartó elemzés dacára jó néhány szövegrészletének értelmezése problematikus mind a mai napig. Ebben a közleményben két ilyen szövegrészletet vizsgálok. Első olvasásra úgy tűnik, hogy mind a két részlet a közismert Fekete-tengert említi.

Árpád „de genere Turul”

Benkő Loránd

A krónikák szövegelemzésének Szovárd-történetéről szóló szakaszában már jeleztem, hogy Kézai Turul nemzetségének problematikáját annak többoldalú jelentőségéhez mérten külön fejezetben fogom tárgyalni. E téma egyébként nem aktuális okokból van e tanulmányba „ideráncigálva”, hanem, mint láttuk, szerves része a Szovárd-kérdésnek, közvetve egyik meghatározója a Szovárdok eredete tematikájának. A téma legfontosabb adata a Kézai-krónika magyar történetének 27. capitulumában, tulajdonnévként áll előttünk, ahol is a primus capitaneus Árpádról az áll: „Arpad, filius Almi, filii Elad, filii Vger de genere Turul”.

A Szovárd-kérdés. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből.

Benkő Loránd

Az Árpád-korhoz kötődő tematikát Benkő Loránd Anonymus gesztájából bontja ki legszívesebben. A Szovárd-kérdést tárgyalva is erre támaszkodik leginkább, mivel azonban a nyomok itt az ősmagyar korba, a vándorlások időszakába is elvezetnek, egyenrangú forrásává válik egy másik fontos mű is, Konsztantinosz bizánci császárnak a birodalom kormányzásáról írott munkája (DAI.). E két nyelvemlékünk a honfoglalás körüli évszázadokra vonatkozóan a magyarság nyelv- és névtörténetének, de jószerével az egész történelmének is megkerülhetetlen sarokköve, amelyeket tudósgenerációk sora vallat hosszú idők óta.

A honalapítás vitás eseményei. A kalandozások és a honfoglalás éve.

Király Péter

A számos történész által is sokszor már idézőjelbe tett, elavult, romantikus hangulatú kalandozások helyett a szerző a prózaibb, de kétségtelenül pontosabb és szakszerűbb honalapító hadak/hadakozások/háborúk/harcok, illetve a jelző nélkül is használható hadjáratok terminus használatát ajánlja a történettudományi szakmunkákban. A honfoglalás terminus ellen is kifogást emel a szerző mondván, hogy az erőszakos foglalásra utal, miközben ilyesmiről a rendelkezésre álló információk szerint szó sem volt; helyette a honalapítás szakkifejezés használatát ajánlja. Ezekkel az egyébként nem előzmények nélküli javaslatokkal minden további nélkül egyet lehet érteni, annál is inkább, mivel visszás voltukat számos történész is érzi.

Indoiráni párhuzamok a magyar őstörténetben

Z. Tóth Csaba

A Szintasta-Andronovo kultúrák egyes csoportjai, a fjodorovo-alakuliak i.e. 1750-1500 körül behatoltak a transzuráli erdőövbe, gyarmatosították a területet és lakóit, majd néhány száz év múlva visszaköltöztek az Urál-Volga-térségbe, ahol a Cserkaszkul-Mezsovka régészeti emlékeket hagyták hátra ; ekkortól jöhettek létre a protoiráni-protofinnugor, azaz ősmagyar/ősszavárd és ősuráli kapcsolatok.

Ötezer év szabir-magyar történelem

Z. Tóth Csaba

A szabir/szovárd népnév lehetséges és megvizsgálandó előfordulásai Nyugat- és Közép-Ázsiában, valamint a steppén. Subir-ki, Subar-tu, Suwar-dāta, Syavarshana/Siyavush, Saspeires, Syspiritis, Sardi Scythae, Souardenoi, Sardenae, Sawars, Saviroi, Sappheres, Suwar, Sabini/Savini, Caviri, Sawirk/szavirok, Siyawardiya/szjavárd, S'pyry, Servotioi, szevorti, Savartoi asfaloi, Zuard, Sober, saper.

XIV. századi magyar birodalom a Kaukázusban

Bendefy László

Kevesen tudják, hogy volt népünknek egy jelentős lélekszámú része, amely a XIV. században bizonyíthatóan egy önálló magyar államot alkotva élt a Kaukázus északi lejtőjének lábánál. A Kuma folyó két oldalán elterülő egykori országot régi utazók, pápai bullák, történetírók, földrajz-tudósok Kummagyaria névvel illették. A kummagyarság magyar népünknek egy olyan része, amely a IX. század végén, a meótisz-kaspi-kaukázusvidéki őshazában fél évezreden át önálló állami életet élt. A kaukázusi népek között még pár nemzedékkel ezelőtt is élő volt a hagyomány, hogy ezt a területet több száz éven át magyar, illetve magyarokkal rokon törzsek népesítették be.

A jász-kunok története

Gyárfás István

A scythák őstörténelme. Parthus birodalom. China melléki húnok, vagy hiongnuk. Kúnok és jászok Etele kora előtt. Etele és a nagy hún birodalom Európában. Etele fiai és az avar birodalom Európában. A kozár birodalom és az árpáddal beköltözött kúnok. A besenyő-kúnok. A palócz-kúnok. Az úzok és kún ország. A kúnok Magyarországban, az Árpád-házi királyok alatt. 1239–1301.

A manual on the Turanians and Pan-Turanianism

The work is divided into six chapters. The first, after stating the source and meaning of the term 'Turanian' furnishes a general survey of the Turanian race, setting forth its origin, migrations, present distribution, numbers, characteristics, language, religion, and civilization. The following chapters describe the five main branches of the Turanian people together with the subdivisions of each branch.

Korabeli lapszemle: Felvinczi Takács Zoltán a turáni művészetről

L o n d o n, november 9. /Magyar Távirati Iroda/ Felvinczi-Takács Zoltán, az ismert magyar orientalista műtörténész a londoni School of Oriental Studies /a londoni egyetem keleti intézete/ meghívására 7-én, 8-án és 9-én tartotta meg előadásait a londoni egyetemen. Vázolta azokat a szempontokat, amelyek a magyar kutatót a Távolkelettel kapcsolatban elsősorban érdekelhetik, mert közvetlen vonatkozásúak velünk. Nagy vonásokban rendszeresen csoportosítva ismertette azokat a művészeti alkotásokat, amelyek a népvándorlás korából maradtak ránk. Az ezeken található ázsiai elemekre mutatott rá, amelyek megvilágítják az u.n. "sötét évszázadon" át hozzánk vezető utat.

Korabeli lapszemle: Attila és a hunok

Érdekes könyv jelent meg legutóbb Parisban Marcel Brion történetiró tollából "Attila élete" cimmel, a Vie des Hommes Iilustres sorozatában. Pár hét alatt nyolcadik kiadását érte meg s a kritika feltűnő rokonszenvvel fogadta. Minket magyarokat közelebbről is érdekel a könyv, mert tul azon, hogy brilliánsul megirott életrajz és korrajz, de amellett az első olyan irás nyugati iró tollából, mely Attila legendás alakját, az Isten ostorát, aki az európai köztudatban ugy él, mint a legbátrabb barbár, mint az Antikrisztus, aki azért jött a távoli Keletről, hogy egy elemi csapás kárhozatával legyen fenyitő eszköze a megtorló égi igazságszolgáltatásnak, valós és elfogulatlan megvilágításba helyezi.

Why Did Expansion of the Körös–Starcevo Culture Stop in the Centre of the Carpathian Basin?

Róbert Kertész, Pál Sümegi

In this study we shall focus on one of the most controversial problems of the development of Quaternary palaeoenvironment, as well as of archaeology and geoarchaeology in the Carpathian Basin, namely the appearance, settlement and expansion of Early Neolithic population groups and the reconstruction of the process of neolithization. Our basic goal is to present a model which, in contrast to previous archaeological and palaeoenvironmental models, incorporates to a much greater extent the palaeoenvironmental characteristics of the Carpathian Basin and the interrelation between Neolithic knowledge, technology and environment.

Madzsar város a forrásokban - Magyarok a Kaukázusban

Obrusánszky Borbála

Bendefy László a kaukázusi magyarságról szóló könyvéből értesültünk először arról, hogy a középkorban állt egy csodás város a Kuma-folyó partján, melyet Madzsarnak neveztek. A településről sok korabeli beszámoló készült, majd a város újrafelfedezése után külföldi kutatók járták be a vidéket.

Szent László király arcvonásai

Magyar Kurír

Számos tudományág képviselői végeznek vizsgálatokat a Győri Bazilikában őrzött Szent László-hermában található koponyaereklyén. Ezek segítséget adhatnak az arcrekonstrukció későbbi elvégzésére – derült ki a kutatás eddigi eredményeiről tartott sajtótájékoztatón. Az orvostudomány, antropológia, morfológia, paleontológia, anatómia és a műszaki tudományok képviselőiből álló kutatócsoport átfogó vizsgálatokat végzett Szent László hermáján és a benne lévő koponyaereklyén a Győri Egyházmegye felkérésére.

Luxemburgi Zsigmond (1387-1437)

Duna 2

Magyar, német és cseh király, német-római császár, a késő középkor egyik legjelentősebb uralkodója volt. Zsigmond a hercegi birtokáról Luxemburginak nevezett német eredetű uralkodócsaládból származott. Nevéhez fűződik az utolsó összeurópai keresztes hadjárat megszervezése (1396), a nagy nyugati egyházszakadás felszámolása (1417), és a huszitizmus elleni harc megkezdése. Magyar királyként elsősorban Dalmácia elvesztésével, Visegrád és Buda nyugati színvonalú kiépítésével, illetve az Oszmán Birodalommal szembeni defenzívába vonulással, a végvárrendszer kiépítésével, valamint törvényeinek gazdasági és jobbágyokkal kapcsolatos előremutató jellegével írta be magát a történelembe.

Árpád-ház: IV. Béla (1235-1270)

Duna 2

II. András és Gertrúd gyermeke, Szent Erzsébet testvére. Az ő nevéhez fűződik az ország tatárjárás utáni újjáépítése, ezért „második honalapító”-nak is nevezik. Ő egyben fővárosunkban Budavár alapítója is. Első intézkedéseivel világossá tette, hogy minden tekintetben szakítani kíván elődje politikájával. Politikai ideálja az első Árpádok korlátlan hatalma volt, célja pedig III. Béla kora dicsőségének visszaállítása.

Árpád-ház: III. Béla (1172-1196)

Duna 2

A század kilenc Árpád-házi uralkodója közül talán a legjelentősebb volt. Apja II. Géza magyar király, anyja Eufrozina kijevi hercegnő volt. 1161 körül horváth-dalmát herceg lett, de mivel apja első fia, III. István volt a trónörökös, Bélának az a szerep jutott, hogy Magyarország és Bizánc között a kapcsolatot szorosabbra fűzze. Ennek érdekében – és a két ország 1163-ban kötött szövetségének zálogaként – a bizánci udvarba költözött, felvette az Alexiosz nevet és eljegyezték a bizánci császár Mária nevű leányával.

Leszámolás a finnugor elmélettel

zegernyei, nyest.hu

Mióta finnugor a finnugor, lehet-e rekonstruálni a finnugor alapnyelvet, kinek a dolga az őstörténet-kutatás stb. Az fn.hu cikkében azt olvastuk, hogy maga a „finnugor" elnevezés is német mintára született meg Hunfalvy és Budenz német elméjében. Bihari Dániel szerint ez a névalkotás és a „finnugor" terminológia önmagában nem probléma.

Mi az, hogy finnugor?

fn.hir24.hu

A finnugor elmélet jelenkori állapotok alapján, matematikai modellekkel határoz meg több ezer éves viszonyokat. Emberekről, népekről, folyton változó körülményekről lévén szó, ez nem működik. Olyan, mintha néhány levél vizsgálata alapján kijelentenénk, hogyan nézett ki egy fa törzse, merre nőttek ágai. Folytatjuk az fn.hu eredetünk kérdését feszegető sorozatát.

Hogyan keressük az ősmagyarokat?

fn.hir24.hu

A nyelvrokonság bizonyító ereje lassan kikopik a magyar őstörténet kutatásából, az írott forrásokat folyamatosan rostálni kell és a régészet sem mindenható, bár tömeges új információk a jövőben innen várhatók. A magyarok korai történelméről inkább kérdéseink, mint válaszaink vannak, ami szélsőséges nézeteket és vitákat szül. Sorozatot indítunk az igazság kiderítésére.

Az ősi finnugorok kapcsolatban álltak az ufókkal?

Fejes László, nyest.hu

A régészek szenzációs leletre bukkantak a déli Urálban: egy hatvanezer négyzetméteresnél nagyobb rajzra, melyet emberek építettek. Nemsokára alighanem találkozhatunk azokkal az „elméletek"-kel, mely szerint a finnugorok találkoztak a földönkívüliekkel, s genetikai kutatások kideríthetik, hogy bizony a manysik és hantik DNS-e is kilenszer többször csavarodik, mint más földi halandóké.

Átok ülne a harmadik magyar királyon?

muemlekem.hu

Aba Sámuel már életében balszerencsésnek bizonyult, halála után pedig a krónikaírók bántak vele mostohán. Valószínű nemzetségi központjának feltárása – dacára az eredményeknek – sem sikertörténet – írja a műemlékem.hu magazin.

A régészeti kultúra fogalmának változása és az etnikai identitás azonosítása

Siklósi Zsuzsanna

A régészet tudományággá válása óta a kutatás kulcskérdését jelentette a feltárt leletanyag azonosítása az egykori közösségekkel. Az ismeretek bővülésével és a szemléletmód változásával jelentős különbségek figyelhetők meg e kérdésben a régészettörténet egyes korszakai között. Az őskor kutatásában használt (régészeti) kultúra fogalma alapvetően különbözik a köznyelvben vagy a társadalomtudományokban általánosan használt kultúra-fogalomtól.

Hunok a Kaukázusban

Mübariz Helilov, Nyitray Szabolcs

Idehaza csak rendkívül felületesen vagy még névrõl sem ismert kaukázusi források bizonyítják a hunok és az ottani kereszténység történelmi kapcsolatát. Sokan a belénk ültetett elõítéleteknél fogva eleve úgy teszik fel magukban a kérdést, hogy miféle kötõdése lehetne a hunoknak a kereszténységhez, mikor Atilla és népe köztudottan pogány volt. És hogy milyen kapcsolatunk van nekünk, magyaroknak ezzel a jelentős részben kereszténnyé lett, de a finnugrista akadémikusaink által eltűntnek nyilvánított kaukázusi hun és szabír népességgel, azt a legújabb bizonyítékok egész láncolata világítja meg ebben a könyvben.

A magyarság legnagyobb tragédiája

Kádár Gyula

Természetesen, a nyerteseket zavarja, ha valaki emlegetni meri az 1920-as területrablást. A békediktátum jogtalansága abból fakad, a magyarságnak nem biztosították a népszavazás jogát, hogy önmaga dönthessen - az önrendelkezés elve alapján - saját sorsáról. A magyar békedelegáció vezetője - gróf Apponyi Albert - Párizsban hiába kérte a népszavazás jogát, hiába jelentette ki, hogy annak eredményét a magyar nép feltétel nélkül elfogadja, nem adtak lehetőséget erre. Mivel Magyarország soknemzetiségű állam volt, ezért sokan egyértelműnek tartják azt, hogy jogos volt feldarabolni, mert a történelmi jognál erősebb az etnikai. Nos, ellenpéldáért nem kell messze menni.

A magyar pásztorok nyelvkincse

Herman Ottó

A magyar nép történelmileg fel nem jegyzett idejéből kíván annyit a mennyit lehet, előnkbe varázsolni, de úgy, hogy állításaiban ne csak az ábrándozók higyjenek, hanem azok is, a kiket a tudomány megtanított kételkedni. Ö, a ki sohasem szeretett kitaposott útakon járni, a magyar nép eredetének helyét új módszer szerint kutatta. Tartalom: ősfoglalkozás, pásztorlelkület, káromlás, bölcsesség, pásztorok, csikósok, gulyások, jószág, szarvasmarha, juh, kecske, disznó, szamár, élősdiek, kutya, ló, pásztorfüvészet, halászat.

Itt voltunk 895 előtt is?

B.D. fn.hu

A kettős honfoglalás elmélete megkérdőjelezhető, de a 895-ös dátum sincs kőbe vésve. Sőt. Ma csak annyi biztos, hogy Árpád népe keletről érkezett a Kárpát-medencébe, és nem valószínű, hogy a besenyők elől menekült volna. Nehéz azt is elképzelni, hogyan lehetett gyerekekkel, szekerekkel, csordákkal menekülni.

Szárnyak és színek a sztyeppei államszervezetben

Ötvös Péter

Az ókori és középkori sztyeppei birodalmakban általános gyakorlatnak számított, hogy területüket egy középső, valamint két oldalsó (általában keleti és nyugati) szárnyra tagolták, az égtájakat és törzseket pedig színekkel azonosították. A központi terület, valamint a mellette létrehozott szárnyak az ázsiai hun államban jelentek meg először.

A magyar népzene őrzi a zenei ősnyelv legtöbb elemét

Juhász Zoltán

A magyar népzenének egyedülálló kapcsolatai vannak az eurázsiai földrész más népzenéivel, és ebben a kapcsolatrendszerben a magyar népzene központi helyet foglal el. Az is egyértelműen kiderült, a magyar népzene - a maga teljességével - már évezredek óta a Kárpát-medencéhez tartozik.

1200 év némaság után szólalt meg az avar síp

Bencze Brigitta

1200 év némaság után Csajághy György hangszerkutató volt az első, akinek sikerült megszólaltatnia egy ókori avar sípot. A professzor legelőször gyerekdalokat és magyar népdalokat játszott. Azt hitték, hogy az 1200 éve föld alatt rekedt, egyedi hangszer örökre néma marad. Azonban hála Csajághy György zenetanárnak, az avar hangszer több, mint ezer év hallgatás után magyar gyermekdalokat énekelve mégis újra megszólalt.

Török-magyar népzenei kapcsolatok

Sipos János

A magyar népzene ma legszélső, idehajlott ága a nagy ázsiai zenekultúra évezredes fájának, mely Kínától Közép-Ázsián át a Fekete-tengerig lakó különböző népek lelkében gyökeredzik. A magyar népzene egyetlen finnugor nép zenéjével sem rokon. Míg a finnugor-magyar zenei kapcsolatok csekélyek, több szál mutat a törökség zenéi felé. Ez érthető, hiszen török népek nagy szerepet játszottak a ma­gyarság, a magyar kultúra és népzene kialakulásában. Az is nyilvánvaló, hogy a magyar és az anatóliai török népzene közötti kapcsolat nem az oszmáni korból származik.

László Gyula a kettős honfoglalásról

László Gyula, Duna TV

A kettős honfoglalás elméletét László Gyula (1910–1998) régészprofesszor dolgozta ki, miszerint a magyarság két lépcsőben szállta meg a Kárpát-medencét. Az első szakasz 670 körül volt (az ún. griffes-indás kultúra vagy „kései avarok” leletanyagának megjelenése), míg a második szakasz a jól ismert 9. század végi bejövetel, amely során Árpád vezetésével megtörtént a „második” honfoglalás.

Bartók Boldogasszony kegyelmében

Kubínyi Tamás

A Bartók életrajzi munkák alaposak, napról napra követhető bennük a zeneszerző útja, tevékenysége, ám személyével, kicsiny gyermekkorával kapcsolatban ezek a kronológiák hamar eljutnak élete ötödik esztendejéhez, amikor zongoraleckéket kezd venni az édesanyjától. Meggyőződésem szerint ekkorra már sok minden eldőlt, ezért számomra és reményeim szerint az olvasó számára is a legrejtélyesebb időszak a születése után eltelt néhány esztendő. Számos kutatásra érdemes adat merült fel, mégsem ez vezet, hanem a körülményeket láttató szándék és a titok megfejtése.

A piramisok sírkamráinak első magyar leírása

Raszinyai Huszti György, Tardy Lajos

Szamárhátra ültünk s felfegyverzetten poroszkálva eljutottunk ahhoz a hat magas építményhez, melyeket piramisoknak neveznek s amelyek a várostól két mérföldnyire Fekszenek a síkságon; akadtak olyanok, akik azt állították, hogy ezeket Makkabeus Simon építtette atyja és fivérei sírjai fölé, amint olvasható is valami hasonló a Makkabeusok első könyvének 13. fejezetében; mások viszont erősen azt állították, hogy azokat egykor Egyiptom királyai saját sírjaik számára építették fel s ez utóbbi az igazibb.

Magyar mamelukharcosok Egyiptomban

Tardy Lajos, Szabó Lőrinc

A XIII. században az ejubida-házból való Nedsem Eddin szultán a mongoloktól tizenkétezer, a Kaukázusból származott hadifoglyot vásárolt, akik harciasságuk miatt félelmetes hírben álltak s ezekből jött létre a mamelukok rettegett serege. Nem tartott sok időbe és ezek az elsősorban dél-oroszországi kipcsak-törökökből, ezenkívül grúzokból és cserkeszekből álló, erőszakkal iszlámhitre térített csapatok teljesen magukhoz ragadták az állami hatalmat, s a szultánok dinasztiája is soraikból került ki. Lázói János Kairóban nem néhány balsors-sújtotta, különös véletlen folytán e távoli országba sodródott honfitársra talál, hanem az elhurcolt magyarok valóságos tömegére.

Mátyás „román király” és a „román vezérek”

Kádár Gyula, 3szek.ro

A román televízió egyik adásában olyan „dokumentumfilmet” nézhettünk, amely alapján nehezen hihető, hogy a bemutatott város néhány évtizeddel korábban magyar település volt. A kívülálló semmiképp sem gondolna Kolozsvárra, arra a városra, amely az erdélyi magyar kultúra fellegvára volt, ahol az 1941. évi magyar népszámlálás szerint a románok számaránya alig érte el a 8,9 százalékot. Nem meglepő tehát az, hogy az elmúlt fél évszázadban igyekeztek megváltoztatni a város etnikai jellegét. A kisebbséggé vált őslakos magyarság még annyit sem érdemel, hogy a város nevét évszázados formájában használhassa.

A kunság népi kultúrájának keleti elemei

Bartha Júlia

A kunokról szóló írások kiemelik a harcos természetet, a nomád életforma teremtette szilaj szellemet, aminek nyomát a kunságiak sajátos tudatában még ma is fellelhetjük. Kik voltak és honnan jöttek ezek, a történelmüket átverekedő török műveltségű népek, akiknek különféle elnevezéséről, úgy, mint koman, kuman, kun, szári, kipcsak nevekről a bizánci források is megemlékeznek?

Reguly ősnépei

Obrusánszky Borbála

A magyar közéletben sokan úgy emlékeznek meg a 19. században élt Reguly Antalról, mint a finnugor nyelvtudomány egyik nagy szaktekintélyéről, aki az 1840-es években fontos adatokat gyűjtött az Urál-vidékén élő hanti-mansi népekről. Magam akkor kezdtem el gyanakodni, hogy a magyar utazó életművével valami nincs rendben, amikor megtudtam, hogy Reguly gyűjtéseit Hunfalvy (Hunsdoerder) Pál és Budenz József rendezték sajtó alá. Ezt követően kezembe kerültek azok a Reguly által írt tudósítások, melyet az Akadémiának küldött 1843-1844. között. Abból a finnugrizmussal ellentétes nézetek olvashatók ki.

Marad az iskolákban a finnugor elmélet kizárólagossága

Történelemportál

Ezidáig nem érkezett megkeresés az oktatási államtitkársághoz azzal kapcsolatban, hogy a magyarság finnugortól eltérő eredetére jutó őstörténet-kutatások eredményei beépüljenek a hazai oktatásba. Erről Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár beszélt a Hírlapnak, akit Szőcs Géza kulturális államtitkár a nyáron meghirdetett Julianus barát programja kapcsán kérdeztünk. Mint ismert, Szőcs Géza e program keretében genetikai vizsgálatokkal kutatna őseink után, DNS-teszttel ellenőrizve a legelterjedtebb finnugor elméletet.

Magyar kutyafajták

MTV

Komondor, kuvasz, pumi, mudi, magyar vizsla. Videók az MTV archívumából. A komondor az egyik legismertebb magyar pásztorkutyafajta, amelyet mai formájában a legrégebben tenyésztettek ki. Nevének több magyarázata is van. Valószínűleg a kuman (kun) szóból származik, 1454-ben bukkant fel nyelvelméleteinkben, a Debreceni kódex 1519-ben már kutyanévként említi a kamondort vagy komondort. A szó a türk nyelvekben a kumanokhoz tartozást jelentette.

A kassai aranykincs

Magyar Nemzeti Múzeum

Először látható Magyarországon a 20. század egyik legszenzációsabb régészeti lelete, a kassai aranykincs. Erdély és a királyi Magyarország emlékeit, Európa egyetemes értékeit, a szlováksággal közös magyar történelmi örökség páratlan értékű darabjait a nagyközönség 2010. február 1-jétől a Magyar Nemzeti Múzeum legújabb időszaki kiállításán tekintheti meg. A 2920 aranypénzből, három emlékéremből és egy 214 cm hosszú reneszánsz aranyláncból álló kincset rejtő rézdobozt 1935. augusztus 24-én találták Kassán, a Fő utcában álló Pénzügyigazgatóság épületének rekonstrukciója során.

Nagy-Morávia mint az „ősszlovákok” állama

Történelemportál

Matúš Kučera Szvatopluk király (Kráľ Svätopluk) című könyve a Szvatopluk szobor leleplezésének alkalmából jelent meg. A kiadvány jól megmutatja, milyen kockázatokkal jár, ha a történész a politika szolgálatába áll. Abban az erőfeszítésében, hogy Nagy-Moráviát mint az „ősszlovákok” államát mutassa be, M. Kučera nem zavartatja magát olyan „puszta” tények által, melyek szerint ennek az államnak a súlypontja Dél-Morvaországban volt. Szerinte a központi vásárokat sem tarthatták Mikulčicén, ahová a régészek helyezik őket, csak Nyitrán vagy Pozsonyban, mert „furcsa vásárok lettek volna azok, ahova nem lehetett hajóval eljutni”. Ha Kučera képzettebb lenne szakmailag, akkor tudná, hogy Mikulčice a Morva folyó partján fekszik, amely hajózható, és a folyó medrében találtak is hajómaradványokat.

Az Landorfejírvár elvesztésének oka e vót, és így esött - 2. rész

Zay Ferenc

Más avagy harmadrendbeli hadának es parancsolt vót az boznai pasának, az hercegovinai és orbonazországi szancsákokkal egyetömbe, hogy ők mindön népökkel Boznábul az Száván általköltöznének, és Magyarország felől az király országán az magyarok rémölésére őhozzá Szerömbe, Fejírvár alá rabolással, égetéssel, amivel nagyobbal lehetne, úgy mennének, kik az császár parancsolatja szörint költöztek vót által a Száván Gredistye réven tizönhétezer emberrel, Posgának egy részén és Valkónak és Szeröm vármegyéknek a közepén általmenvén, nagy égetéssel és rabolással mentek vót Fejírvár alá császárhoz.

Az Landorfejírvár elvesztésének oka e vót, és így esött - 1. rész

Zay Ferenc

Midőn László király látta vóna, hogy ő hadakozással és fegyverrel Magyarországot a török ellen meg nem oltalmazhatná, ő maga es nem arra való vóna, hogy hadakoznék, az magyari urak es kedig (kikkel ő semmit nem bírhat vala) nem az ország oltalmára viselnének gondot, hanem ki-ki mind az ő maga hasznát keresné, és egymást gyűlölséggel és háburóval kergetnék, és ezalatt a török naponkint hatalmaznék, és az végvárakba mind Boznába s mind Horvátországba és Tótország végébe sokat elvett vóna, kiket király csak költséggel sem tarthat vala az magabíratlanságtul, gondolta azt magába: hogy ő az törökökkel frigyüt tegyen, és megbékéljék vele.

A komondor származásának rejtélye

Dr. Katsányi Zsigmond

Nyelvészeink szerint a komondor szó kun eredetű: gumandur, jelentése kun, kunokhoz tartozó. Mai jelentését a komondor kutya, eb szókapcsolatban nyerte. Ennek első tagja a komondor magába szívta az egész szókapcsolat jelentését (ugyanúgy, mint pl. farkasállat = farkas). A komondor szó eddigi ismereteink szerint első ízben 1454-ben fordul elő, ám mint családnév. Köznévként egy 1519 körüli írott emlékben fordul elő először.

Az első szkíta-hun történeti alkotmány

Obrusánszky Borbála

A 19. századi magyar történészek körében még egyértelmű volt az, hogy az Anonymus által megörökített vérszerződési eskü volt az első magyar történelmi alkotmányának alapja, amikor is a szövetséget kötő törzsek szabályozták az új államot vezetők jogait és kötelességeit. Az ősi magyar jogszokás nem egyedülálló, hiszen a szkíta és hun népek között nagyon változatos formákat találunk.

Szkíta kori fegyverarzenál az Alföldön

Hirado.hu, NÖK

A szkíta korban használt fegyverek szinte teljes köre felszínre került a Nemzeti Örökségvédelmi Központ bátmonostori ásatásán. A leletek között egy akinakész (rövidkard), két, hosszú köpűvel ellátott vas lándzsahegy, egy vas hüvelyvég, egy kisebb és egy nagyobb méretű, ellentett élű vascsákány, egy feltételezhetően fokosként meghatározható vastárgy, két különféle típusú vasbalta, valamint egy háromélű bronz nyílhegy található.

A történelemhamisítás fellegvárai

Szucher Ervin, kronika.ro

Húsz évvel a rendszerváltás után is folytatódik a történelemelferdítés Erdély két leglátogatottabb várkastélyában. Noha mind Törcsváron, mind Vajdahunyadon történt némi áttörés a kastélyok történelmének hitelesebb bemutatása terén, a világszerte ismert két épület magyar jellegére elvétve mindössze néhány mondat utal. Míg a törcsvári „Drakula-kastélyban” a történelem jóformán 1920 után, a román királyi párral kezdődik, a vajdahunyadi vár falai között is sűrűbben találkozni a véres kezű és -szájú, mitikus román gróffal, mint Hunyadi Jánossal vagy fiával, Mátyással. A történelmi csúsztatások és féligazságok nem csak a magyar látogatókat zavarják; a jelenlegi helyzetet a Krónikának nyilatkozó Stelian Arcadie Mândruţ tudományos kutató is élesen bírálta.

Honfoglaló őseinkre bukkantak Nagykörűben

Szoljon

Honfoglalás-kori sírokat találtak Nagykörűben a napokban. A temetkezési helyre az európai uniós pályázati támogatásból épülő új bölcsőde alapjának kiásása közben bukkantak rá a kivitelező cég dolgozói. Nagykörűben egyébként több alkalommal is találtak már honfoglalás-kori sírokat, mely leletekből többet is — éppen az 1891-ben feltártakat — a Magyar Nemzeti Múzeum őriz.

Kárpát-medencei szőlőfajták

HírTV

Ha Somló, akkor juhfark, ha Sopron, akkor kékfrankos, ha Mór, ezerjó. Hogyha Tokaj hegyalja, akkor furmint, hárslevelű. Csókaszőlő, cirfandli, bakator. Ezeknek a többszázéves Kárpát-medencei fajtáknak eredek a nyomába.

Finnugor rokonságunk legújabb kérdései

Idesüss

A magyar nevének gyökerében iráni, nyelvében finnugor-türk keverék, kultúrájában, népművészetében türk-iráni, politikai szervezetében türk. Kunjaink, besenyőink török nyelvűek, jászaink iráni nyelvűek. Mivel a csekély számú honfoglalóknak csupán töredéke volt finnugor származású, s ők sem a vezértörzshöz tartoztak, mégis hogy lehetséges, hogy egy ilyen - mind lélekszámában, mind katonai és kulturális hatásában - jelentéktelen kisebbség nyelvét veszi át a hatalmas többség?

A magyar népköltészet régi török elemei

Kovács Előd

Keleti eredetű elemek három hosszabb időszakban kerülhettek át közvetlenül a népköltészetünkbe: A honfoglalás előtt, illetve a nyelvileg elszlávosodott, kárpát-medencei, "kései avar" kultúrából. Kiváló nyelvészek elgondolása szerint a honfoglaló magyarok nagy része kétnyelvű (magyar-török) lehetett. A szóban forgó "keleti elemek" két vagy három nyelvcsaládhoz tartozó néptől származhattak.

Néhány megjegyzés faneveinkről

Róna-Tas András

A fanevek jelentős szerepet játszanak az egy nyelvet beszélők történetének rekonstrukciójában. Közismert, hogy a különféle őshazák, így az indoeurópai vagy az uráli népek ősi tartózkodási helyeinek lokalizációjában régóta fontos, bár módszertanilag néha vitatott szerepet játszanak a fanevek. Az alábbi cikkemben egy sokkal későbbi korszakkal, a vándorlások és a honfoglalás idejével fogok foglalkozni, bár nem tudom teljesen megkerülni az általánosabb tanulságok levonását sem. A kiindulópontot bükk fanevünk eredetének vizsgálata adta.

Kazária, avagy a „tükör túloldala”

Agócs Gergely

A Kaukázus északi előterében élő türk, iráni, illetve kaukázusi nyelveket beszélő népek története azért is fölöttébb izgalmas a magyar művelődéstörténet számára, mert e népek nagy részéről hitelt érdemlően kimutatható, hogy őseik már a Kr. u. IV-V. században is a mai településterületeiken éltek. Joggal feltételezhetjük, hogy kultúránk megannyi „törökös jegyét" nem csak az interetnikus kapcsolatok révén szerezhettük, és el kell fogadnunk azt a felvetést, hogy a magyar nép etnogenezisében tevőleg is részt vettek olyan türk nyelvű népcsoportok, melyek keleten maradt néprészeinek leszármazottai a Kaukázus északi előterében máig megőrizték nyelvi-etnikai különállásukat.

Álmos VI. könyve

Kubínyi Tamás

Álmos első könyveiből kiderült, hogy a Kazár Birodalomnak nem sikerült a magyar törzseket fennhatóságuk alatt tartani, és amikor a magyarok a Vérszerződésben egyesültek, akkor leküzdhetetlen erővé váltak a judaizáló hatalom számára. A továbbiakban a Kárpátokon kívüli magyarság Bizáncot is megadóztatta, a hatodik könyv forrásmegjelöléseiben pontosan idézek erre példát. Egyetlen világhatalom sem fizet sok-sok tonnányi aranyat, ha nincs arra igen nyomós oka. A Bizánci Birodalom számára ez volt az olcsóbb megoldás, élt is vele. Gondolja el, micsoda katonai erő az, amely a kor legjobban felszerelt hadseregét ilyen csúfos alkura kényszeríti.

Hunyadi János

Duna TV

Hunyadi János középkori magyar földesúr és hadvezér, a „nagy törökverő". Kormányzó (régens), a középkori Magyar Királyság egyik legkiemelkedőbb hadvezére; Hunyadi Mátyás apja. Nevéhez fűződik az 1456-os nándorfehérvári diadal.

A magyar-azeri közös gyökerek

Obrusánszky Borbála

Érdekes könyv látott napvilágot az Európai Folklór Intézet kiadásában. Haszan Haszanov, Azerbajdzsán volt budapesti nagykövete - aki egyben a történettudományok doktora - több éves kutatómunka után megírt, A közös azerbajdzsáni-magyar etnikai gyökerekről című kismonográfiájában sok új adattal szolgál a magyar őstörténeti kutatás számára.

Finnugor rokonságunk kérdései

Idesüss

Bizony maguk a szakemberek között is akadnak szép számmal, akik összemossák a nyelvi és az etnikai rokonságot. A finnugorizmus téves értelmezése tehát elsősorban a közoktatás és ismeretterjesztés hibájának tudható be. Amíg maguk a szakemberek között is akadnak olyanok, akik félrebeszélnek, addig ne csodálkozzunk, hogy a laikusok között is találkozhatunk kifogásolható vélekedéssel.

László Gyula, a magyar őstörténet kutatója

Klima László

Az Őstörténetünk legkorábbi szakaszainak megírásával László Gyula új kutatási irányt jelölt ki, melyekhez új módszereket keresett. Félévszázaddal műve megírása után, most kezd kibontakozni, gyerekbetegségeiből kigyógyulni az európai népek, s benne a finnugorok őstörténetét komplexen vizsgáló tudományos irányzat.

Tudomány vagy cenzúra?

Idesüss

A Hami nevezetű blogger Történelem mindenkinek blogjában Szőcs Géza és a finnugrizmus kalandjai címmel egy posztot jelentetett meg, melyben a tudományos diskurzus szükségességét hangsúlyozta a magyar őstörténet terén, egyben Szőcsöt támadva néhány gondolatával kapcsolatban. A posztra reagált Idesüss, akinek hozzászólását a cikkíró kicenzúrázta - annak ellenére, hogy hangneme kulturált és gyűlölettől mentes volt, példaként pedig közismert finnugorista tudósokat szólaltatott meg. Hogy mi a célravezetőbb, a Hami-féle cenzúra avagy az Idesüss által szorgalmazott interdiszciplináris kutatások, az Olvasó majd eldönti.

Álmos V. könyve

Kubínyi Tamás

Minden valamire való történelmi kurzus azzal kezdődik, hogy a történelem forrásai írott- és tárgyi forrásokból, hagyományokból és nyelvi forrásokból állnak. Ezek alapos felsorolása után a történész rendre közli, hogy ő tulajdonképpen mindezek közül csak egyhez ért, minden további forráshoz külön szakember szükséges. Való igaz, a vallástól, néphagyományoktól elvonatkoztatott történetírás bármekkora ostobaságra képes, ahogy az a közelmúltban láttuk. Semmi mást nem tettem, mint a rendelkezésre álló forrásokat egymás mellé raktam, és abból a megfelelő következtetéseket levontam.

Les enfants incestueux de Trianon

Bernard Le Calloc'h

Les enfants incestueux de Trianon ont fait naufrage. La Tschécoslovaquie s'est disloquée; elle a disparue. La Yougoslavie a éclaté; elle a disparu. Mais Trianon est toujours là, avec ses frontières absurdes, ses minorités, ses expulsions massives, son cortège de mesures vexatoires et discriminatoires.

Trianon vérfertőzött gyermekei

Bernard Le Calloc'h

Trianon vérfertőzött gyermekei azóta hajótörést szenvedtek. Csehszlovákia szétesett. Nem létezik. Jugoszlávia darabokra tört. Már nem létezik. De Trianon még most is itt van abszurd határaival, kisebbségeivel, lakóhelyükről elűzött tömegeivel, felkavaró és diszkriminatív intézkedéseivel.

A mongol hódítás és Magyarország

B. Szabó János

A Corvina Kiadó Tudástár sorozatának új opuszában B. Szabó János lényegre törően foglalja össze a történéseket, erőteljes hangsúlyt fektetve a nemzetközi összefüggésekre. A könyv öt nagy fejezetben és számos alfejezetben tárgyalja az 1241-42-es időszak eseményeit. A tatárjárás szavunk régi hagyományra utal, a magyar nyelvben ugyanis az egyes vidékeket elpusztító ellenséges hadjáratokat járásnak nevezték.

A korai avarok nyelve

Szekeres István

Kr. u. 567-ben Baján vezetésével a Belső-Ázsiából kiszorított avarokból és heftalita hunokból álló nép foglalta el a Kárpát-medencét. Türk üldözőik elől 557 végén érkeztek a Kaukázus előterébe, ahonnan követséget küldtek Konstantinápolyba. Szövetségi szerződés (és évjáradék) fejében vállalták, hogy a birodalmat fenyegető utigurokat, kutigurokat, saragurokat és szabírokat leverik, akiket a következő néhány év alatt uralmuk alá kényszeríttetek.

The Issue of the Language Families in the Light of Recent Research

Paolo Di Giovine

Since we cannot be at all sure that an IE population existed in pre-historical times, we have to strongly doubt also the existence of an IE homeland. Instead, there must have been a community – quite possibly an ethnically distinct community, as it was often the case – that used a relatively homogeneous linguistic structure.

Aranylelet az Öthalmi dombon

erdely.ma, tortenelemportal.hu

Ritkaság számba menő, honfoglalás kori leletet, aranyból készült szem- és szájfedőket találtak a Móra Ferenc Múzeum régészei egy lovas sírban a Szeged melletti Öthalmi dombon.

The Economist: Fico átírja a múltat

The Economist, bumm.sk

Ján Slota a nacionalista párt bombasztikus vezetője, Fico pedig az értelmes historizmus képviselője - véli a The Economist. A brit hetilap szerint Szlovákiára jellemző a mítoszgyártás, a hazafias törvény pedig ennek a folyamatnak a velejárója.

Tatárjáráskori kincsek Szank határában

mult-kor.hu

Egy mongol támadás során megsemmisült épületet és a benne megmaradt értékes leleteket tárták fel márciusban a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat régészei Szank határában.

A magyarok genetikája

Dr. Béres Judit

Alapkutatás szintjén azt próbáltuk megnézni, hogy részben a hazánkban élő etnikumok között milyen genetikai kapcsolat van, részben hogyan illeszkedik ez Európa más népességéhez vagy akár Európán kívülihez is. Kilenc hazai etnikum 12 populációját vizsgáltuk meg.

The Name of Hungarian People «hungar» in the Mirror of Geographical Names

Czeglédi Katalin

The ethnonym hungar has not got a clear etymology. According to sources the name hungar can be related to the names: ogur, ogurda, ungri, hunugur, ugri, nukurda, nukarda, hujur; Jura, jugra, ugra, Hungaria, Unkurijja.

A székelyek kereszténysége és bejövetelük időpontja

Szöllősy Kálmán

Mivel Theodor népe között már a Kárpátmedencébe való bejövetelt megelőzően terjedni kezdett a kereszténység, kézenfekvő, hogy eredeti terminológiája nem szláv; a török eredetű egyházi szókincs valószínűleg a Kaukázus vagy a Feketetenger körül töltött időkben kerülhetett nyelvükbe. Bár úgy gondolom, hogy székely nevű néprészlegünk Volgai Bulgáriából érkezett, oda a Kaukázus vidékéről vándorolt a VIII. század végén. Az utóbbi területen lehet kereszténységük gyökere; e helyütt már igen korán megindult a keresztény térítés, mert Bizánc politikai érdekeit szolgálta. Ám nemcsak a bizánciak térítettek, hanem a grúzok és a független örmény egyház is.

Pap Gábor művészettörténész 70. születésnapja

HírTV

Kicsoda Pap Gábor? Mivé lettek a magyar értékek? A HÍR TV felvétele és egyben tisztelgése Pap Gábor művészettörténész 70. születésnapja alkalmából. Kinek mit jelent az a szellemiség amely a nemzet sajátja és amelynek egyik zászlóvivője a méltán népszerű művészettörténész.

Honnan származik a szlovák kettőskeresztes címer?

Szabó Gábor

Amikor a szlovák értelmiség egy szűk körében a XIX. század első évtizedeiben kialakult a nemzeti identitás, nemzeti szimbólumok kialakítása is szükségessé vált. A szlovák címert Ľudovít Štúr, a formálódó szlovákság vezéralakja elvbarátaival együtt alkotta meg 1848-ban, a magyar államcímer kettőskeresztes, hármashalmos címerének heraldikailag szabályos átalakításával. Mindössze a hármashalom színét változtatták meg zöldről kékre, a szláv színeknek megfelelően.

Történelemhamisítás: A sztrecsnói várúrnő is szlovák lett

Történelemportál

Újabb magyar került fel az úgynevezett szlovák történelmi hősök listájára. Wesselényi Ferencné, azaz Bosnyák Zsófia életnagyságú bronzszobrot kapott a felvidéki Nagysurányban - adta hírül ma az MTI. A hírügynökség beszámolójából kimaradt, hogy a szoborállítás kapcsán a szlovák történelemhamisítás újabb példájával szembesülhettünk. Az ünnepségen Bosnyák Zsófiát Žofia Bosniakováként emlegették, és ezt írták rá a szobor talapzatára is.

Aranykincsek a honfoglalás korából

MTI, mult-kor.hu

Ritkaságszámba menő, honfoglalás kori leletet, aranyból készült szem- és szájfedőket találtak a Móra Ferenc Múzeum régészei egy lovas sírban a Szeged melletti Öthalmi dombon. Az egyik lovas sírban a halottra arany szem- és szájfedőt helyeztek, a vékonyra kalapált aranylemezek szerepe az volt, hogy letakarja a halott lelkét. Ugyanebben a sírban a harcossal együtt eltemetett ló szemére itáliai ezüst pénzérmét tettek. Az arany szem- és szájfedő ritkaságnak számít a Kárpát-medencében.

Álmos hét könyve II.

Kubínyi Tamás

Ilyen még nem volt a magyar könyvpiacon, minden érzék egyszerre szólíttatik meg, kalandregény, keretes szócikkekbe foglalt őstörténeti lexikon, bizonyítékokat sorakoztató fotóarchívum, régészeti tárgyak, dokumentumok, varázslatos tárgyak, helyszínek. És ami igazán szívbemarkoló: minden fejezetben archaikus népi imádság a magyarság pogány korából.

Csúcslovakkal hódítottak a honfoglaló magyarok

MTI, mult-kor.hu

Csúcslovakat lovagoltak a honfoglaló magyarok, és ezek a ma élő, Türkmenisztánban kinemesített akhal teke fajtával mutatnak leginkább genetikai hasonlatosságot – közölte Raskó István professzor, az MTA Szegedi Biológiai Központja Genetikai Intézetének az igazgatója. Ezek voltak a csúcslovak, ma is azok. A Genetikai Intézet az MTA Régészeti Intézetével közösen honfoglalás kori temetőkből származó csontvázak anyai és apai ági öröklődési vonalait vizsgálta, összehasonlítva az adatokat a ma élő magyarokéval és székelyekével.

Besenyő őstörténet

Fehér M. Jenő

A besenyők legősibb eseménytörténeti feljegyzése az ázsiai hunok és kínaiak közti szakadatlan harcok során maradt reánk. A két pásztor nép szomszédságában a Sárga-folyó kanyaróban élt hatalmas nyájait őrizve a kínaiul „jüecsi”, törökül „topár” néven ismert törzsszövetség keretében a „Bés”, azaz „Öt-törzs”. A topár inkább szelíd földművelő, rideg állattenyésztő nép volt s rábízta az államvédelmet erre a könnyűlovas népre, amelynek öt törzse felett közös választás alapján a hunoktól átvett „senyő” vitte a vezető szerepet.

Szkíta aranykincsek a Nemzeti Múzeumban

HírTV

A Magyar Nemzeti Múzeum és az MTV összeállítása a kiállítás alkalmából, valamint interjú Szántai Lajossal.

A magyar regevilág és a Nagy Napciklus

Baktay Ervin

Hunor és Magyar a regehagyomány szerint Ménrót (Nemrót) fiai. Ez tudvalevően azonos Nimróddal, aki nagy vadász vala az Úr előtt. Ismert tény, hogy az Orion csillagképet a megfelelő művelődéskörök területén másképpen Nimródnak nevezték. Az Ikrek csillagképe az ősmagyar mithológiában nyilván Hunort és Magyart jelentette. Nem vitás, hogy a magyar mithikus szemlélet a regés hősöket kapcsolatba hozta a csillagképekkel, a csillagos égbolttal: elég, ha a Hadak Útjára vagy Csaba Nyilára utalunk.

Önazonosság és idegenfelfogás a korai magyar történetírásban

Halmágyi Miklós

Az eredeztetés megszokott fordulata, hogy a szerző valamelyik bibliai hőstől származtatja népét. A magyarsággal kapcsolatban több bibliai név is felmerült, akikkel eleinket kapcsolatba hozták. A 10. századi Nyugat-Európában felmerült az a nézet, hogy a kalandozó magyarok Góg és Magóg népe, akik a végítélet előtt jönnek el, és akikről Ezekiel próféta jövendölt. Ezt a véleményt egy levélből ismerjük, amit egy St-Germanus közösséghez tartozó szerzetes írt a verdun-i püspöknek. A szerzetes cáfolja azt a véleményt, miszerint a bibliai Góg és Magóg népe a magyarokat jelenti, Góg és Magóg népe szerinte az eretnekeket jelképezi.

Miért pont Álmos? Beszélgetés Kubínyi Tamással

Kubínyi Tamás, Marosics Tamás, Pörzse Sándor

Álmos az a személy, aki a magyarság történetének mindmáig ható legnagyobb döntését meghozta. Két összetartozó döntés ez, egyrészt Dentu-Magyaria, vagyis az akkor létező legnagyobb magyar haza feladása, ami a legnagyobb Isten és ember elleni bűn, ugyanakkor az elődök jogán járó haza, a Kárpát-medence visszafoglalása, ami a legnagyobb Isten és ember előtt szerezhető érdem. E vitán felülálló történelmi ténypár iránti kíváncsiság hajtott tovább, és akkor jöttek kellemetlen meglepetések. Kiderült, hogy Álmos történetét eddig átfogóan senki nem írta meg.

Szarmata kemence Kecskeméten

mult-kor.hu

A Hun Birodalom egyik településének gazdagságát bizonyító leletekre bukkantak a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat régészei a Kecskemét mellett épülő Mercedes-gyár területén. Az előkerült leletanyagok révén igen pontosan rekonstruálni lehet az itt élt népek életét, szokásait, most viszont az is kiderült, hogy a helyi közösség a korabeli viszonyok között meglehetősen gazdagnak számított.

A pozsonyi csata

Bognár József

Egy nemzetnek elsősorban saját múltja adhatja a tanulságokat a jelenre illetve a jövőre nézve. A baj azonban az, hogy történelmünkből időtlen-idők óta csak alig tudhatunk valami hiteleset. Hamis, hazug tanítások között vergődünk. Már ott tartunk, hogy még a hazug történelmünket is hamisítjuk. Másik nagy bűnünk, tudatlanságunk mellett, önbizalomhiányunk és ahhoz kapcsolódó vereségtudatunk. Vereségeinket ünnepeljük. Minél nagyobb annál rögeszmésebben ragaszkodunk hozzá. Pozitív jellemformálónak tartjuk, pedig csak jellemtorzítók.

Kőműves Kelemenné mondájának szkíta-hun gyökerei

Samu Pál Attila

A magyar mondavilág egyik különlegesen ősi emléke Dévavár építésének balladákban fennmaradt története. Grandpierre K. Endre a Kővárból kiáltó asszony című művében részletesen elemezte az ősmonda legrégibb rétegeit. Az emberi közösség a dévekkel - a felsőbb isteni hatalmat, a természet erőit jelképező szellemek - küzd a hegy tetejének birtokba vételéért, hogy ott várat építhessen. Végül az embereknek maguk közül kell egy értékes személyt áldozatul adniuk, így falazzák be a kőművesek vezetőjének feleségét, élete társát a kövek közé.

Magyarkép a szlovák történelemkönyvekben

Mihályi Molnár László

A politikai indíttatású történetírás olyan múltat kreált, amivel egy átrajzolt és megszépített eredetet, származást vitt be egy társadalmi rétegről vagy csoportról a köztudatba, és ezzel a kincstári optimizmussal próbált önmagáról kedvező képet alkotni. A szlovákoknak nem volt egységes nemzeti nyelvük, csak a XIX. század derekán egyeztek meg abban, hogy a Zólyom és Liptó megyei nyelvjárásukat alapul véve kodifikálják. A kelet-szlovákiai és a Pozsonytól nyugatra élő szlovákok nyelvhasználata közt nagyobb a különbség, mint a Halotti beszéd és a mai magyar nyelv között. Az egységes nyelvhasználathoz pedig egységes történelmet is ki kellett találni.

Ősmagyarok leszármazottai Azerbajdzsánban

Nyitray Szabolcs

A Kaukázusban a magyarokkal és műveltségükkel kapcsolatban az első adatokat, az V-XI. századokban keletkezett, a helyi forrásokat egy gyűjteményben összefoglaló Derbendnáme szolgáltatja. Nagyon valószínű, hogy a Derbendnámét, mint egységes gyűjteményt, a XI. században rögzítették írásban (ebben nem tér el a szakemberek véleménye), majd a kéziratokat tovább másolták és le is fordították, amit aztán a fordítók a saját megjegyzéseikkel egészítettek ki.

Történelmi paradoxonjaink béklyójában

Erdey Zoltán

Milyen következtetések vonhatók le a magyarság évezredes hazugságok láncolatára épülő írott történelméből? Azt látjuk, hogy amíg történelmi tudatunkat valós tapasztalatok alakították, addig a magyarság a honfoglaló Árpád, a külbiztonságot megteremtő Vérbulcsu és a türelmi politikát gyakorló Géza vezérek és fejedelem vezetésével tudott gyökeresen új, korszerű választ adni a történelem kihívásaira. Amióta pedig megszakadt a kapcsolat a történelmi valóság és a mesterségesen eltorzított történelmi köztudat között, azóta hibát hibára halmozunk, és folytonosan ismétlődő történelmi zsákutcákban vergődik nemzetünk, ugyanazon problémákkal küszködve, ugyanazt a nótát húzva, mint az elakadt tű a hibás hanglemezen.

Katalónia és Magyarország a középkorban

Révész László

A katalán-magyar történelmi kapcsolatok a középkor derekán, a XII-XIII. században voltak a legerősebbek. Imre király és Aragóniai Constancia hercegnő házassága révén az infánsnő kíséretében katalán nemesek érkeztek Magyarországra. A királyi pár gyermeke volt III. László magyar király. Magyarországi Jolánta (II. András lánya) és I. Jakab király házassága a két ország uralkodóinak ambiciózus hatalmi törekvései jegyében jött létre. I. Jakab egy aragon-katalán hatalmi centrumot alkotott meg, amely Provance-tól Valenciáig terjedt.

Élősködő hitvány férgek

Nem lehet eléggé hangsúlyoznunk, hogy mindaz, amit Szent István korában leírva látunk, csak a legritkább esetben hű tükörképe a való életnek, túlnyomó részben csak a szent király és munkatársai akarta keret. Mindenki előtt, aki Szent István korával foglalkozik, fel fog tűnni Szent István 41 uralkodási évének különös némasága a magyar hagyományban. S aki mégis elővenné a kevés forrást, és megkérdezné őket afelől, hogy a törvényeken, az Intelmeken, a háborúkon és a magyarság megkeresztelésének titáni művén kívül, mit is tudnak hát Szent István királyról, akkor elképedne az eredményen.

Babiloni pogány mítoszok, Kézai Képes Krónikája és a finnugor áltudomány

Götz László

Szeretnénk itt megragadni az alkalmat, hogy ezt a történelmi irodalmunkban immáron jó száz év óta kísértő, egyik szerzőtől a másikig kritikátlanul továbbgörgetett valótlanságot helyreigazítsuk. Röviden szólva: Kézai nem a Biblia szövegét használta fel dicső ősök keresésére - ahogy ezt szakirodalmunk Hunfalvy óta a legtöbb esetben előszeretettel hangsúlyozni szokta. Minden jel arra mutat, hogy itt dogmával állunk szemben, amely szent és sérthetetlen. Már maga a gondolat is tűrhetetlen volt, hogy a rablóhordáknak kinevezett magyaroknak még a 13. században is a babiloni időkre visszanyúló eredethagyományaik lehettek.

Ősmagyarok Azerbajdzsánban

Mübariz Helilov, Nyitray Szabolcs

Egy történelmi jelentőségű, tudományosan minden oldalról tényszerűen alátámasztott felfedezést, a finnugor légvárat azonnal romba döntő hiányzó láncszemet teszi most közzé Mübariz Helilov azerbajdzsáni akadémikus és magyar munkatársa, a több mint három évet Azerbajdzsánban kutató történész, Nyitray Szabolcs.

A históriai ámítás legújabb hazai trükkjei

Dr. Bakay Kornél

Az elmúlt hetekben feltűnően gyakran találkozhattunk a Kossuth Könyvkiadó és a Metropol Könyvtár reklám szövegeivel mind a televízióban, mind a Magyar Rádióban, mind a folyóiratokban, hirdetvén: rendkívüli históriai esemény részesei lehetünk, mivel 24 kötetben megjelenik Magyarország története Romsics Ignác főszerkesztésében, a hazai - úgymond - legnevesebb történészek tollából. Szomorúan vehetjük tudomásul, hogy a hivatalosan elismert és támogatott magyarországi történész műhelyekben megállt az idő!

Keleti gyökerek a kunság identitásában

Dr. Bartha Júlia

A Kunság népi kultúrájában számos olyan műveltségi elem őrződött meg, amely az egykori kun műveltség része volt. Beépült a magyar kultúrába, így annak különös színt adott, s egyben táplálta azt a sajátos történeti tudatot, ami a térség legfőbb jellemzője. A Kunság, mint az Alföld legnagyobb állattartó körzete életmódjában sokáig megőrizte a keleti hozadékot, ami fundamentumát jelenti annak a származástudatnak, és annak a sajátos színezetű népi kultúrának, amely olyan markánsan megmutatkozik.

A kunok ulas törzse és törökségi kapcsolatai

Mándoky Kongur István

A kunok nagyállattartó lovasnomád népe a XIII. század elejére nyugat felé egészen az Aldunáig, illetőleg a Kárpátokig terjeszti ki birodalma határait. Kelet felől azonban fenyegető ellenség közeledik, akinek csak rövid ideig tud ellenállni, mígnem a szorításnak engedve, a kun nép egy része is Magyarországon találja meg a végső menedéket és hazáját. 1239-ben IV. Béla magyar király a Kötöny kun fejedelem vezetésével az országba költözött kb. 40 ezer kunt a Duna-Tisza közén telepítette le.

Az uráli-finnugor nyelvek genetikus nyelvcsaládi elméletének ellentmondásairól

Götz László

Amikor a 19. század derekán Hunfalvy Pál és Budenz József A. Schlözer göttingai iskolájának finnugor-magyar leszármaztatásai elképzelését magukévá tették és annak nyomdokain haladva megkezdték a magyar és a finnugor nyelvek széleskörű, részletes összehasonlítását, csakhamar kitűnt, hogy a magyar egyezések - pontosabban mondva párhuzamok - száma az egyes finnugor nyelvekben nagyon különböző. De hasonló volt a helyzet a finn nyelvek egymás közötti megfeleléseinél is. Ebből a jelenségből arra következtettek, hogy az egyes finnugor népek, népcsoportok szakaszonként váltak ki egy eleve feltételezett, egységesnek vélt ősnépből, illetve nyelveik fokozatosan különültek el egy - ugyancsak hipotetikus - közös ősnyelvtől.

Kunok Világtalálkozója

IV. Béla király 770 évvel ezelőtt telepítette be Magyarországra a Kunokat, Kötöny fejedelemmel az élükön. Az 1239. évi betelepülés évfordulója tiszteletére, az évszázadok alatt magyarrá vált kun őseink emlékére és a kis- és nagykun települések összetartozásának erősítésére jött létre a Kunok I. Világtalálkozója. Az ezt követő, háromévente megrendezésre kerülő világtalálkozók pedig a kun identitástudat és hagyomány megőrzését, ápolását és továbbfejlesztését tűzte ki céljául.

Történelemhamisítás: A szlovák Nagymorva Birodalom

Ján Steinhübel, az egyik legismertebb szlovák régész rámutatott: eddig csupán Milan S. Durica, az 1939-ben alakult fasiszta szlovák bábállam elnökének, Jozef Tisónak a dicsőítője és néhány dilettáns személy használta a régi szlovákok megnevezést. Egyesek még azzal is próbálkoztak, hogy a nagymorva birodalom helyett Nagy-Szlovákiát használjanak. A régi szlovákok kifejezéssel egyetlen komoly publikációban sem találkozunk, mert ez a megnevezés egyszerűen minden tudományos alapot nélkülöz (Dusan Kovác).

Sumerian, Proto-Uralic, Proto-Finno-Ugrian and Hungarian

Prof. Dr. Alfréd Tóth

In this study I will prove that the so-called Sumerian Hypotheses of Hungarian is true. This does neither mean that Hungarian is the same as Sumerian, nor does it mean that Hungarian alone has Sumerian as its ancestor language. What I will prove with the present study is that at least 731 Hungarian lemmata which are shared by at least 1 more lemma in at least one other member of the Finno-Ugric language family can be traced back to Sumerian.

Magyar kutató járt a hunok fővárosában

mult-kor.hu

A mongol kutatók kicsit irigyek ránk, hogy nekünk van hun-mondánk - mondta el dr. Obrusánszky Borbála történész-orientalista a Múlt-kornak. Jelenleg a mongolista történészek azon az állásponton vannak, hogy a hunok hozták létre azt a sajátságos pusztai államformát, melynek egyes elemei évszázadokon keresztül megőrződtek. Szintén egységes álláspont alakult ki a xiong-nu és a hun nép azonosságáról, sőt a kínai nyelvészek azt is tudni vélik, hogy a xiong-nu kifejezés valójában egy hunnu alakot ad vissza, a régi kínai kiejtés alapján.

A hun lovastemetkezések – magyar vonatkozásokkal

Érdy Miklós, Erdélyi István

Dr. Érdy Miklós, amerikai magyar orientalista 2001 második felében szép könyvvel lepte meg olvasóit, melyben az utóbbi évtized szívós kutatómunkájának eredményeit tárja elénk. Az izgalmas probléma lényege: van-e közük az ázsiai hunoknak az Európában a 4. század utolsó harmadában megjelent hunokhoz, vagy sem? A neves szerző régészeti források alapján keresi erre a választ, és – úgy látszik– sikerrel.

A kunhalmok védelme és megmentésük lehetőségei

Kiss Csaba

A kunhalmok mesterséges eredetű földtani képződmények (építmények), amelyek tájképi, régészeti, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti szempontból kiemelkedően értékesek, az Alföld nagytáj sajátos antropogén formakincsei. Mint tájelemek harmonikusan illeszkednek a sík környezetbe, a nézelődő számára esztétikai látványt nyújtanak. A kunhalmok pusztulása (megsemmisülése) főleg e századunk közepétől vészes méreteket öltött. Az egykori több tízezer halomból mintegy 5 %-uk (kb. 2000 db) azonosítható be, de jelentős részük ezeknek is súlyos retorziót szenvedett. Felismervén, hogy a halmok több szempontból is Magyarország kivételes unikális értékű tájelemei, sokan szót emeltek mellettük.

A magyar embertani típusok

Kiszely István

Kiszely István nemzetközi hírű antropológus, egyetemi tanár a magyar embertani típusokról, a genetikai vizsgálatokról, az őstörténetről.

A honfoglaláskori szlávokról

Radics Géza

Radics Géza összefoglalója a honfoglaláskori szlávokról és a finnugor elmélet tárgyi bizonyítékairól.

Addenda etrusco-turco-ugrici

Mario Alinei

In questo articolo discuto i recenti risultati della ricerca genetica sugli Etruschi - che come mi attendevo corrispondono abbastanza da vicino a quanto la mia tesi etrusco-ungherese predice -, e ritengo utile illustrare anche quelli delle ricerche linguistiche da me terminate fra il 2003, quando è uscito il mio libro (Alinei 2003), ed oggi.

Szenzációs kutatási eredmények a honfoglaló magyarokról

National Geographic

Fordulatot hozhat a honfoglaláskor kutatásában az az új eredmény, amelyről a Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület konferenciáján számolt be Fóthi Erzsébet, a Természettudományi Múzeum munkatársa. Szerinte embertani szempontból egységesen keleti típusú, a korai bolgárokhoz hasonló nép érkezett a honfoglalás idején a Kárpát-medencébe.

Finnugor gyökereink

Bakay Kornél

Mind Bél Mátyás, mind Pray György, mind az ugyancsak jezsuita Katona István, hatalmas adattömeg felhasználásával, úgy írta meg a magyar történelmet (Katona 42 kötetben!), hogy hitet tett az ősi szkíta-hún-avar-magyar rokonság mellett, noha a Habsburg-házhoz való ragaszkodásuk mindenek felett állt.

Az ogóroktól az ugorokig

Kánnai Zoltán

Árpád népe azonos Teolaktosz ogórjaival, Mihály pátriárka wugurjaival és a Nyesztor-krónika ugorjaival (akik a közlés szerint éppen a kazároktól jöttek, éppúgy, mint korábban a bolgárok), továbbá a magyar őshaza a dél-káspi régióban van, és a magyarok édestestvérei a kazárok, bolgárok és avarok.

Sabirok, gud-makarok

Lukácsy Kristóf

Constantin Porphyrogenitus írja, hogy a magyarok hajdan sabartoë-asphaloknak, azaz, amint az első részben felfejtettem, Parthia Zapaortene nevű természettől erődített lakhelyükről biztos, bátorságos sabiroknak hívattak. Az örmény kútfők, kiket követünk, sabirokról Kaukáziában nem emlékeznek, de igen a görögök, kiknek vallomásait ez érdekben, mártsak azon oknál fogva sem hagyhatom érintetlen, mivel amint azt a következő részben látni fogjuk, Örményországnak egy egész, Kaukáziával éppen határos tartománya hajdan Sabir nevet viselt, és sabiroktól lakatott; efelett a kérdéses névnek Kaukáziában előfordultában új tanúságát látom azon általam több versen ismételt állításnak: miként a magyar fajt eláruló helység- és népneveket Ázsia különböző részeiben, éspedig mindenütt bizonyos csoportozatban fellelhetni.

Szabir magyarság vagy onogur magyarság?

Dr. Padányi Viktor

A magyar mondák és hagyományok, a középkori magyar krónikák, a középkori és koraközépkori bizánci, örmény és perzsa kútfők, egy magukkal hozott délkaukázusi kultúra jelenlétének számos jele, a délkaukázusi térben található számos magyar vonatkozású földrajzi és archeológiai ténynek szabir társaságban való megjelenése, a honfoglaló magyarságnak a honfoglalás után még hosszú időn át fenntartott délkaukázusi kapcsolatai, a magyarság másik nyelve, végül pedig az antropológiai felvételeknek eredménye, mint csodálatos egybevágó és egy pontban összefutó, azonos bizonyítékok összefoglalása után annak ki nem mondásához, hogy a honfoglaló magyarságnak igen jelentékeny hányada a szabir népből származik, már határozottan és letagadhatatlanul a kedvenc a priori hipotézishez való konok és nem túlságosan tudományos ragaszkodás kellett.

Szabarok-madák, szabarok-magyarok, szabarok-szakaurak

Kánnai Zoltán

Az ókori kútfők folyamatosan tudósítanak egy jólmeghatározott délnyugat-káspi népről ill. országról. Ennek a népnek a neve a perzsa forrásokban mada, a héber Ószövetségben madai, a görög forrásokban pedig méd. Az örmény források madagh, makerdán, hétzmadag, gud-makar népneveket emlegetnek. Eme nép(ek) közvetlen szomszédságában ugyanezen kútfők említenek egy másik népet szubir, szubar, szaparda, szapeir, szabir nevezetek alatt, folyamatosan a jól ismert V. századi forrásokig.

Szabir őstörténeti adalékok

Bíró József

Az őstörténelem-kutatást az archaeológián kívül sokáig a Bibliára, mitológiára és főleg az ókori görög és római történetírók munkáira alapozták. Az újabb tudományos eljárások, az összes tudomány együttes eredménye megváltoztatja az őstörténelemről eddig alkotott képet.

A szabírok (szavírok)

Kiszely István

A szabír népnevet először Priszkosz rhétor jegyezte fel Kr.u. 465 táján, amikor arról ír, hogy 463 táján a szabírok a szaragurokat és az ugorokat, a bolgártörök pedig az onogurokat elűzték ősi szálláshelyükről, és 515 előtt ők is

Antropológia

Bíró József

A kora-újkőkori észak-mezopotámiai és a kárpát-medencei nép antropológiai azonossága szintén kimutatható. Többekközött C. S. Coon és George Roux a Hassuna, illetőleg a Termékeny Félhold újkőkori lakosságát a mediterrán népcsoportba sorolja, míg Kiszely István, Mary Brady, stb. az egyidőbeli kárpát-medencei ősnépet sorolják a mediterrán népcsoportba.

Magyarok, szavárdok, hunok a 2. századi Szármáciában

Z. Tóth Csaba

Sem a chun/hun, sem a suard/szavárd, sem a mater/magyar népnév említése Ptolemaiosznál nem lehet tévedés, vagy antik toposz, azaz ellenőrzés nélküli átvétele, ismétlése régebbi adatoknak, hiszen a görögök értesüléseiket egyrészt a Fekete-tengertől északra fekvő görög városok lakóitól közvetlenül szerezhették, másrészt Hérodotosz történeti könyveiben Szkítia leírásánál még nem szerepelnek ezek a népnevek.

A szabirok nemzetisége

Patkanov, S.

A mi a sabirok (Σάβειρσι) vagy másképen a byzantinusok sabir-ugorjai-nak avagy unno-sabirjai-nak az európai és ázsiai sabarokhoz való viszonyát illeti, nem tartjuk lehetetlennek, hogy ezek az előbbiekkel egy és ugyanazon nép.

A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei

Lukácsy Kristóf

A magyar Kelet népe, eredetét és szülőföldjét Ázsiában csak keleti kútfők segítségével lehet felderíteni; a nyugati kútfők, az eddig tett kísérletek után ítélve egymaguk erre elégtelenek. A belőlük nyert történeti adatok a keleti kútfők világánál nyernek fényt, határozottságot, és válnak alkalmas anyagokká a feldolgozásra.

A História Anonymus hiteléről

Varga Géza

Jellemző a História szerkesztőinek végletes Anonymus-ellenességére, hogy ők akkor is Bóna hiperkritikus szövegét adták ki újra, ha közben tudott dologgá vált, hogy az politikai nyomás miatt nem felel meg a valóságnak. Az sem számított, hogy annak hiperkritikus álláspontját azóta Bóna és a korábban szintén Anonymus-ellenes álláspontot hangoztató Győrffy is megtagadta.

A Baján alatt bevonuló szabírokról

Varga Géza

Csaba királyfi története az önálló szabír dinasztia története. Csaba két fia különböző időpontban tért vissza a Duna völgyébe. Az első fiú Baján avarjaival.

Onogurok

Bíró József

A honfoglaló magyarság fogalma nem etnikai egységet, hanem politikai szövetséget fed, amelyik a 9. század végén jött létre. Az egyik nép az onogur török (hungarus), amelyik a 830-as években az Al-Duna mentén lakott ebben az időben, a másik nép a megyer-magyar (szavartü aszfalü). Nos, ez nem más, mint a szabir nép.

Fodor István: Őstörténet és honfoglalás c. kötete a nyelvrokonságról

Varga Géza

A Kossuth Könyvkiadó által kiadott sorozat első kötete íródott a legvitatottabb témákról. A szerző a finnugrista álláspontot adja elő. A kritikusnak a hibalista összeállítása maradt.

Szabirok

Bíró József

A SA, SU subar ősnépről már a legrégibb ékírásos agyagtáblák írnak. A subarokat az agrárforradalom kezdetétől az újkőkoron keresztül az ókorba tudjuk vezetni az agyagtáblák segítségével (Schaeffer régész ásatásai alapján). Az agyagtáblákon subarnak megjelölt népet P. Dhorme azonosítja a klasszikus történetírók Saspeires, Sapeires, Sabeires, Sabiroi és Saberoi (vagyis szabir) elnevezések alatt feltüntetett népnevekkel.

Avarok

Bíró József

Atilla hatalmas hún birodalmának szétesése után rövidesen egy újabb subar, ősturáni származású népcsoport, az avarok viszik tovább származásunk folytonosságát. Az avarok szerepe történelmünkben László Gyula professzor A kettős honfoglalás című munkája után 1978 óta jól ismert tény Magyarországon is. Ez a korszakalkotó munka alapjában rengette meg a finnugorizmus a magyarság származására vonatkozó elméletét.

The Early History of the Hungarian Ethnic Designations

Fred Hamori

The Hungarian nation throughout it's known history has at least three distinct names, not counting the other six tribal names which are also traceable back into antiquity. ( the other tribal names are Kari, Kasi, Kurt-Gyarmat, Tarjan/Tarxan, Jenu, Nyek) These three names whose roots are to be discussed refered more to the leading nation, which also could have had its unique independent origin. Starting with the oldest references and advancing to the newest are the following at different times and different languages.

The Peoples of the North

The common Japhetic background and close relationships held by the descent of Gomer, Magog, Meshekh and Tuval makes it difficult to define if a people comes from either one or the other of these four patriarchs; besides, it is certain that up to some degree they have mixed with each other during the period when they shared the same territorial area and also much later.

Early Sabir-Magyar Rulers

Fred Hamori

The early Hungarian rulers, who ruled before the start of the Roman-Catholic era are found mentioned in most of the Medieval Hungarian cronicles with relatively little explanation, except the more prominent ones whose legends were included in the chronicles. Modern anti-Hungarian governments and their paid historians have ignored most everything Hungarian today and so they have ignored these lists as well. Yet they exist and are not put into ancient books just for windowdressing.

Az Aranyfejedelem éneke

Z. Tóth Csaba

Egy osztják ének és szabir vonatkozásai. Innen ered a nagydobra vert finnugor eredetünk és nyelvrokonságunk! Ideje továbblépni, kedves akadékoskodó akadémikusok.

Anda and koma

Obrusánszky Borbála

The Hungarian brotherhood alliance and its connection with the Mongolian anda custom.

Andaság és komaság

Obrusánszky Borbála

Az esküdt testvériséget, vagyis a vérszerződést — amikor is két vagy több ember, akik nem rokonok, a vérük összeolvasztása által testvérré, ezáltal rokonná fogadja egymást — a tudományos szakirodalom a műrokonság egyik formájaként sorolta be.

Kabar, Seber, Szabar

Baráth Tibor

Sir Wallis Budge szerint az egyiptomi Árpád azonos volt a KEB nevű úrral (istennel). Ez a Keb-úr, mondja Budge, egy tojást tojt és ezért őt kotkodácsolónak (great cackler) is nevezték.

Magyar-Etruscan Affiliations from a Magyar Point of View

Susan Tomory

Professor Mario Alinei is a linguist, who has been a member and President of the International Society for Dialectology and Geolinguistics for seven years. He is also a member of seven - linguistics related - academies and societies and the founder of Societa Linguistica Italiana. He has written several books and over 200 articles within his chosen field. Among these the Origini delle lingue d'Europe (two volumes) and the Etrusco: Una forma arcaica di ungherese, (the Magyar title: Ősi kapocs, A magyar-etruszk nyelvrokonság) are of great significance to the above subject and they also help broaden the present frontiers of linguistics.

Organic Magyar Linguistics

Susan Tomory

Linguists of the Western world base their research by necessity upon the known, Indo-European linguistic rules when they study the evolution of languages. These rules rest upon the present day use of languages and never touch upon the first moments of their birth. Placing the already known and the newly discovered languages onto the map of linguistic achievements according to the Indo-European world view necessitates an incredibly precise work, which almost achieves its goals. Western linguists still continue to battle the outcomes of this almost condition since they feel that behind the collected material there is another, unknown linguistic layer onto which they are unable to put their finger. They call this layer "proto language" no matter where its occurrence is.

A magyar nyelv gyökrendszerének alapjai

Mellár Mihály

Nyelvészeink és történészeink előszeretettel származtatják idegenből a magyar alapszókincset. Ebben az öncsonkításban nincs rendszer, nincs módszer, csak hatalmi érdekeket szolgáló „tudományos érvek". Bach Sándor idejében a legnyomósabb „tudományos érv" a Citadella helyőrsége volt, azt erősítette tovább a Szabadság téri szovjet emlékmű. A nyomás mára, a Tubessel új irányt vett. Alapszókincsünk megcsonkítása önkényes és ártalmas, ezért végső ideje valóságos rendszerbe rakni nyelvünket: olyan rendszerbe, mely tárgyilagosan eldönti, hogy egy szó a magyar nyelv szókincséhez tartozik-e.

A mellérendelő szemléleti mód - A magyar műveltség keleti kapcsolatai

Cser Ferenc

Lükő Gábor A magyar lélek formái c. 1942-ben kiadott munkájában a magyar népi alkotásokat alapvetően mellérendelő jellegűnek méltatta. Gordon Childe Az Árják c. 1926-ban kiadott könyvében az indoeurópaiak sikerét nyelvük alárendelő szemléletével indokolta. A jelen munkában bemutatom a két szemléleti mód lényegét, meghatározom a történeti hátterüket és kimutatom, hogy a magyar műveltséget jellemző mellérendelés az emberiség ősi szemléleti módja.

Gesta Hungarorum

Anonymus

Mesternek mondott P, a néhai jó emlékű, dicsőséges Bélának, Magyarország királyának jegyzője, N-nek, az ő legkedvesebb barátjának, a tisztelendő és az írástudás művészetében avatott férfiúnak üdvözletét meg kérése teljesedését jelenti. - Midőn hajdan iskolai tanulmányon együtt voltunk és egyforma iparkodással olvasgattuk a trójai történetet, melyet én erősen megkedvelvén, a Frígiai Dáresnek és egyéb szerzőknek könyveiből úgy, miként mestereimtől tanultam, a magam fogalmazása szerint egy kötetbe szerkesztettem, akkor kérted tőlem, hogy amint a trójai történetet és a görögök háborúit megírtam, ugyanúgy írjam meg neked Magyarország királyainak és nemeseinek származását is: hogy a hét fejedelmi személy, aki a hét magyar nevet viseli, miképpen jött ki szittya földről, vagy milyen az a szittya föld, miképpen született Álmos, s mi okból nyeri az Álmos nevet Magyarország első vezére, akitől a magyarok királyai erednek, vagy mennyi országot és királyt vetettek maguk alá, vagy ezt a szittya földről kijött népet mi okból hívják az idegenek beszédében hungárusoknak, a maga nyelvén meg magyerinak.

Etruscans, Huns and Hungarians

Prof. Dr. Alfréd Tóth

Already in 1874, the British priest Isaac Taylor brought up the idea of a genetic relationship between Etruscan and Hungarian (Taylor 1874). Since the very influential linguist August Friedrich Pott accepted this affiliation in the first number of his jou

Etymological Dictionary of Hungarian

Prof. Dr. Alfréd Tóth

This “Etymological Dictionary of Hungarian” – for which I propose the abbreviation “EDH” – is based on the assumption that the Hungarian (Magyar) language is the direct successor of Sumerian.

A magyar bronzkor, Kr. e. 2800-800

Mesterházy Zsolt

A Folyamközből minden irányba kivándorló sumérok nem tűntek el, de szkíta gyűjtőnév alatt új neveken jelennek meg Eurázsia sok pontján. Műveltségük fennmarad a rokon népekkel közösen, de vezetésükkel kialakított utódokban.

Kelták és magyarok...

Timaru-Kast Sándor

A keltákat már Caesar mint kimondottan lovasnép ábrázolja a De bello Gallico című írásában. A lovak központi szerepet játszottak a kelták életében. A lovak bolondjai voltak, egy jó lóért, amit Keletről szereztek be, összes vagyonukat képesek voltak odaadni.

Útjelzők a magyar ókor történetének kutatásához

Mesterházy Zsolt

A magyar ókor kérdéskörével behatóan foglalkozom néhány éve. Nem remélt összefüggések tárultak fel előttem, műveltségünk elemeit ma már nemcsak keleten, de nyugaton egyaránt észlelem olyannyira, hogy táguló figyelmem használható történeti adatok birtokába juttat.

Szem és mag

Bíró Lajos

A mag szavunk, amelyből a magyar népnév is képeztetett, az élet titkát is magában hordozó lényeget jelenti, a közepet, az eredetet és a belsőt. A latin medius = közép és az egyik iráni magyar hon, Mada latin Média neve sem véletlenül cseng össze.

A kazárok és magyarok

Bíró Lajos

A legvalószínűbb az, hogy Kazáriát a szabírok, azaz fehér-magyarok (és a velük szövetséges manysik és chantik, régi nevükön szintén szabírok) alapították meg, bevonva türk törzseket is birodalmukba, pl. a csuvasok őseit, onogurokat, kabarokat, stb. A szabír törzsek egy része továbbra is a dél-kaukázusi hazájában maradt, amikor a nép zöme a Kaukázustól északra költözött.

A magyar őstörténet kincsestára: Utószó

Mesterházy Zsolt

A több ezer éves subar-szabir történelem középső, ma még egységesen nem tárgyalt időszaka a Kaukázus környékéhez kapcsolódik. Ez a vidék nemcsak az odaveszett Kunmagyaria temetője, de a magyar őstörténet középső szakaszának is őrzője nemcsak subar-szabir név alatt, de szkíta, roxolán, rex-alan, alán, pártus, avar, masszagéta, szarmata, mada, méd stb. nevek alatt is.

A szkítáktól a székelyekig és magyarokig

Kánnai Zoltán

Az 1. szakákra, dahákra, madákra, masszagétákra, párthusokra 2. fehér hunokra (eftalitákra), avarokra 3. fehér kunokra, kazárokra, bolgárokra, magyarokra, illetve 4. avarokra, bolgárokra, székelyekre és magyarokra vonatkozó egykori forrásadatok alapján külön-külön olyan konklúziókra juthatunk, amelyek páronként úgy illeszkednek egymáshoz, mint egy óramű egymásba kapcsolódó fogaskerekei. Ezeket a konklúziókat az alábbiakban vonultatjuk föl, s végül, mint látni fogjuk, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az egykori Káspi-vidéki szakák, dahák, madák és szarmaták egyenesági lesz ármazottai a mai székelyek és magyarok.

Hungarian, Sumerian and Egyptian. Hungarian, Sumerian and Hebrew

Prof. Dr. Alfréd Tóth

In the most recent Sumerian Grammar (Edzard 2003), Dietz Otto Edzard deals on less than one page with the possible relationship between Sumerian and other languages under the title “The (hopeless) question of the linguistic affiliation of Sumerian”, thus proving to be biased from the beginning.

Written Artifacts from the Hun, Avar and Homecoming Eras

Varga Géza

Based on the artifacts that have survived, the Huns and Avars used the Szekler alphabet’s logograms, ligatures and letters – to record text of Hungarian language.

Vásáry István a Jugria-kérdésről

Varga Géza

A Vásáry István által követett módszertan arra a feltételezésre épül, hogy a kutatás lényegében befejettnek tekinthető, alapvetően új felismerések már nem várhatók, a finnugrista tudomány a megvilágosodottság állapotába érkezett; a másként gondolkodók elmebetegek, akiknek az álláspontjával nem kell foglalkozni.

An answer to Dr. Szilágyi’s criticism of my book on Etruscan

Mario Alinei

Could it be that Dr. Szilágyii has just not read my book yet? That he has merely leafed through it, found the cover ridiculous and the presence of an Hungarian poet who dares to criticize the Academy outrageous, and then has assumed the theory as impossible and turned thumbs down? It would be human. But not scientific.

100 éves a Keleti ezüst

Zegernyei

A Keleti ezüst az egykori Perzsiában egykoron uralkodott Szaszanida dinasztia fémművességének emlékeit mutatja be. Hogy mi ebben a finnugor? E tárgyak – korsók, tálak, csészék – többsége finnugor területről került elő. És mi benne a magyar? Az edényeken ábrázolt jelenetek és díszítő motívumok párhuzamai a Kárpát-medencében talált, és a honfoglaló magyarokkal kapcsolatba hozható nagyszentmiklósi kincs edényein láthatók.

Etruscan: an archaic form of Hungarian

Mario Alinei

The Hungarian translation of my book Etrusco: una forma arcaica di ungherese, il Mulino, Bologna, 2003, has been published by ALL PRINT Kiadó, Budapest, 2005, with the title: Ancient link: the Magyar-Etruscan linguistic relationship.

Are all agglutinative languages related to one another?

Prof. Dr. Alfréd Tóth

In linguistics, languages can be compared to one another either by genetic or by typological classifications. Genetic relationship means that all the languages compared are (supposed to be) genetically related to one another like the members of a family.

A magyar-etruszk rokonság kérdése

Tomory Zsuzsa

Mario Alinei nyelvész kilenc tudományos intézet tisztelt tagja, számos könyv és több, mint 200 nyelvészeti cikk szerzője. Az Origini delle lingue d’Europe két kötetben megjelent könyve és a tárgyunkat képező Etrusco: Uno forma archaica di ungherese, magyar kiadásban Ősi kapocs, A magyar-etruszk nyelvrokonság című műve az eddig elfogadott nyelvészeti keretek újraértékelését segíti elő.

Az írás történetéről, s ennek kapcsán az emberi lét kezdeteiről

H. Németh Beáta

Vessük fel a kérdést: mi az ember-ség, a fényből és sárból gyúrt lény fény-volta, ha sok egyéb mellett nem az emlékezet, melyet rögzítvén eltűnnek az idő és tér kényszerű korlátai, a lerajzolt, leírt gondolatok segítségével legyőzhetjük a nekünk adatott itt és most-ot, sétálhatunk az Éden kerjtében, átélhetjük Jézus szenvedését, diadalmaskodhatunk a Hunyadiak oldalán! S nekünk grafológusoknak, kik ezzel az ajándékkal foglalkozunk, szabad-e kétségbe vonnunk, hogy az írás maga az ember!

A szabir-magyarok őstörténete I-III.

Bíró József

Őstörténeti kutatásaim közben, az emberiség legrégibb írott történetét vizsgálva fontos megállapításra jutottam. A múlt század elején és közepén a régészek, nyelvészek és történészek megemlékeznek egy népről, mely már jó néhány ezer évvel a sumirok megjelenése előtt Mezopotámiában élt. Ez a nép a su-subar, vagyis a szabir népcsoport.

Dentu-Magyaria

Padányi Viktor

Padányi művében a magyarság délkaukázusi származása mellett tör lándzsát, melyben a kulcsszerepet a szabírságnak adja, mint népünk elsőszámú őseinek. Tézise szerint a magyarság kialakulását közvetlenül két fő és néhány kisebb jelentőségű nép egyesülése befolyásolta.

Keleten kél a nap I.-V.

Götz László

Régészeti, nyelvészeti és őstörténet-tudományi értekezések a magyarság távol-keleti eredetéről. A távol-keleti rokonság kutatásához nélkülözhetetlen forrásmunka. Götz a bécsi egyetemen régészeti és őstörténeti tanulmányokat folytatott. Ötkötetes tanulmánya népünk és nyelvünk eredetével foglalkozik.

A magyarság kaukázusi őshazája

Bendefy László

A Kaukázus pedig igenis kiemelkedően fontos terület a magyar őstörténet szempontjából. Az alánok emlékanyagában egyre jelentősebb számú a legközelebbi párhuzamok száma, arról nem is szólva, hogy alánok az ősanyáink, hiszen - ősi mondánk szerint - Hunor és Magor a Meótisz mellett Dula alán fejedelem leányait vette feleségül.
Archívum / Archive

anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,