Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

Media

Proto Indo-European (PIE) hypothesis

Aratta

While the Anatolian theory enjoyed brief support when first proposed, the Indo-Europeanist community in general now rejects it, its majority clearly favouring the Kurgan hypothesis postulating a 4th millennium expansion from the Pontic steppe. While the spread of farming undisputedly constituted an important event, most see no case to connect it with Indo-Europeans in particular, seeing that terms for animal husbandry tend to have much better reconstructions than terms related to agriculture. The linguistic community further notes that linguistic evidence suggests a later date for Proto-Indo-European than the Anatolian theory predicts.A Méd Birodalom rövid története

Lipcsei Ildikó

Észak-Mezopotámia gazdag terület volt. Jó termőfölddel rendelkezett, s bővében volt az ásványkincseknek is. Három különböző emberfajtának, és nyelvfajtának az ütköző helye lett a térség. Az őslakó szubartui-hurri-elámi-méd népeket a szemiták követték (ők alapították Akkádot és Asszíriát). Ezután észak felől betörtek a délkelet-európai népek, és kis nemzetekben terjeszkedtek dél felé. Ők alapították meg Iránban a Perzsa Birodalmat a Méd Birodalom felett, háttérbe szorítva az őslakó urartuiakat, elámiakat és médeket.

Szabarok-madák, szabarok-magyarok, szabarok-szakaurak

Kánnai Zoltán

Az ókori kútfők folyamatosan tudósítanak egy jólmeghatározott délnyugat-káspi népről ill. országról. Ennek a népnek a neve a perzsa forrásokban mada, a héber Ószövetségben madai, a görög forrásokban pedig méd. Az örmény források madagh, makerdán, hétzmadag, gud-makar népneveket emlegetnek. Eme nép(ek) közvetlen szomszédságában ugyanezen kútfők említenek egy másik népet szubir, szubar, szaparda, szapeir, szabir nevezetek alatt, folyamatosan a jól ismert V. századi forrásokig.

The Seven Great Monarchies: Persia

George Rawlinson

Persia Proper seems to have corresponded nearly to that province of the modern Iran, which still bears the ancient name slightly modified, being called Farsistan or Fars. The chief important difference between the two is, that whereas in modern times the tract called Herman is regarded as a distinct and separate region, Carmania anciently was included within the limits of Persia.

The Art of the Medes

Edith Porada

Medes and Persians appear in history in the latter part of the ninth century B.C. That is, their names are mentioned from that time onward in the military and administrative records of the Assyrian kings who campaigned in western Iran in order to safeguard the eastern frontiers of their empire and to keep open the roads on which trade and tribute brought horses, timber and metal from Iran to Assyria.
Archívum / Archive

anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,