Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

Parthia

Indoiráni párhuzamok a magyar őstörténetben

Z. Tóth Csaba

A Szintasta-Andronovo kultúrák egyes csoportjai, a fjodorovo-alakuliak i.e. 1750-1500 körül behatoltak a transzuráli erdőövbe, gyarmatosították a területet és lakóit, majd néhány száz év múlva visszaköltöztek az Urál-Volga-térségbe, ahol a Cserkaszkul-Mezsovka régészeti emlékeket hagyták hátra ; ekkortól jöhettek létre a protoiráni-protofinnugor, azaz ősmagyar/ősszavárd és ősuráli kapcsolatok.A jász-kunok története

Gyárfás István

A scythák őstörténelme. Parthus birodalom. China melléki húnok, vagy hiongnuk. Kúnok és jászok Etele kora előtt. Etele és a nagy hún birodalom Európában. Etele fiai és az avar birodalom Európában. A kozár birodalom és az árpáddal beköltözött kúnok. A besenyő-kúnok. A palócz-kúnok. Az úzok és kún ország. A kúnok Magyarországban, az Árpád-házi királyok alatt. 1239–1301.

Parthia

George Rawlinson

A true classic. This sweeping historical account of ancient Parthia details the history, ethnography, government, and culture of an empire that was ancient Rome's most formidable obstacle to eastward expansion. Aided by a wealth of maps and illustrations, Rawlinson documents the ebb and flow of empire, providing vivid accounts of the Parthians' battles with Rome and a window into a civilization that lasted five centuries.

Parthian grave with astounding artifacts found in Iraq

Mohened Ali

An Iraqi excavation team has uncovered a grave with magnificent finds dating to the Parthian period. The grave's artifacts have astonished scientists for their beauty and magnificence. The finds are at least about 2000 years old and the new grave is the largest to be excavated from the same period in Iraq.

A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei

Lukácsy Kristóf

A magyar Kelet népe, eredetét és szülőföldjét Ázsiában csak keleti kútfők segítségével lehet felderíteni; a nyugati kútfők, az eddig tett kísérletek után ítélve egymaguk erre elégtelenek. A belőlük nyert történeti adatok a keleti kútfők világánál nyernek fényt, határozottságot, és válnak alkalmas anyagokká a feldolgozásra.

Útjelzők a magyar ókor történetének kutatásához

Mesterházy Zsolt

A magyar ókor kérdéskörével behatóan foglalkozom néhány éve. Nem remélt összefüggések tárultak fel előttem, műveltségünk elemeit ma már nemcsak keleten, de nyugaton egyaránt észlelem olyannyira, hogy táguló figyelmem használható történeti adatok birtokába juttat.

A szkítáktól a székelyekig és magyarokig

Kánnai Zoltán

Az 1. szakákra, dahákra, madákra, masszagétákra, párthusokra 2. fehér hunokra (eftalitákra), avarokra 3. fehér kunokra, kazárokra, bolgárokra, magyarokra, illetve 4. avarokra, bolgárokra, székelyekre és magyarokra vonatkozó egykori forrásadatok alapján külön-külön olyan konklúziókra juthatunk, amelyek páronként úgy illeszkednek egymáshoz, mint egy óramű egymásba kapcsolódó fogaskerekei. Ezeket a konklúziókat az alábbiakban vonultatjuk föl, s végül, mint látni fogjuk, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az egykori Káspi-vidéki szakák, dahák, madák és szarmaták egyenesági lesz ármazottai a mai székelyek és magyarok.

The Seven Great Monarchies: New Persian Empire

George Rawlinson

When the great Empire of the Persians, founded by Cyrus, collapsed under the attack of Alexander the Great, the dominant race of Western Asia did not feel itself at the first reduced to an intolerable condition. It was the benevolent design of Alexander to fuse into one the two leading peoples of Europe and Asia, and to establish himself at the head of a Perso-Hellenic State, the capital of which was to have been Babylon.

The Seven Great Monarchies: Persia

George Rawlinson

Persia Proper seems to have corresponded nearly to that province of the modern Iran, which still bears the ancient name slightly modified, being called Farsistan or Fars. The chief important difference between the two is, that whereas in modern times the tract called Herman is regarded as a distinct and separate region, Carmania anciently was included within the limits of Persia.

The Seven Great Monarchies: Parthia

George Rawlinson

The Parthians do not appear in history until a comparatively recent period. Their name occurs nowhere in the Old Testament Scriptures. They obtain no mention in the Zendavesta. The Assyrian Inscriptions are wholly silent concerning them.

A Question Concerning Certain Views of Parthian History

Dr. B. G. Zichy-Woinarski

In the course of a study of the Arsacids, the three histories, which have appeared in England recently, unexpectedly posed a problem, which became of great interest. The classical reference to Parthia seemed to provide a picture of a people who appeared in what is today Iran and Iraq.

A párthus történelem szemlélet kérdéséhez

Dr. B. G. Zichy-Woinarski

A párthusok történetében (K. e. 248/7 - K. u. 226/7) az Arszacida uralkodóház végső éveivel foglalkozik a jelen cikk, azokkal a pártusokkal, akik három évszázadon keresztül a Romai Birodalom legkomolyabb ellenlábasai voltak és feltartoztatták azoknak keleti irányú terjeszkedését.

Párthusok, fehér hunok, avarok

Kánnai Zoltán

Az egykori párthusokat a kútfők egyértelműen a szkíta (daha, masszagéta, szarmata, szaka) népcsoportból eredeztetik, ugyanakkor eftalita (fehér hun!) eredetűnek is mondják; mi több, eredeti nevük apar (Sztrabónnál parn, aparn) vagy abar, amiből a görög hangrendszer hiányos volta miatt lett avar.

The Establishment and Development of Christianity in the Parthian Empire

Evangelos Venetis, Dr. M. Alinia Mozdoor

The Parthian period is a special part of the Iranian history, characterised by some special features that are rarely met in other periods. The Parthians who conquered the Seleucid Empire (3rd cent. B.C.) inherited and preserved a vast empire, both in extension, institutions and customs.

The Art of the Parthians

Edith Porada

Domination of Iran and Mesopotamia was wrested from the Seleucids by the Parthians, a people said to have been originally a Scythian tribe but who obtained the name by which they are known in world history from the eastern Iranian province of Parthava.

Scythian sages: An Shih Kao

An Shigao, prince of Parthia, was the founder of Chinese Buddhism.

Keleten kél a nap I.-V.

Götz László

Régészeti, nyelvészeti és őstörténet-tudományi értekezések a magyarság távol-keleti eredetéről. A távol-keleti rokonság kutatásához nélkülözhetetlen forrásmunka. Götz a bécsi egyetemen régészeti és őstörténeti tanulmányokat folytatott. Ötkötetes tanulmánya népünk és nyelvünk eredetével foglalkozik.
Archívum / Archive

anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,