Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata
anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,

Linkek / Links

Könyvek / Books

Egyéb / MiscScythia

Saka Princess Tomb Found in Kazakhstan

Archeology News Network

The burial site of the high-ranking young woman was discovered during reconstruction of Taskesken-Bakty road in Urdzhar region of East-Kazakhstan oblast. An expedition made of professors and students of Semipalatinsk and Pavlodar pedagogical institutes discovered the stone tomb-chest with remains of the young woman at the depth of 1.7 meters under a burial mound.A genetika tett pontot a ló háziasítása körüli vitákra

mult-kor.hu

A lovakat hatezer évvel ezelőtt háziasították Ukrajna, Oroszország délnyugati és Kazahsztán nyugati részén – derült ki egy genetikai kutatásból. Az új kutatás a nukleáris DNS-ekre fókuszált. A mintákat nyolc, európai és ázsiai országban élő mintegy 300 lóból vették. Ez az elmélet egyúttal arra is választ ad, hogy az anyai ágon öröklődő mitokondriális DNS-ek miért mutatták azt, hogy ló domesztikálása több helyen és több időben történt.

Indoiráni párhuzamok a magyar őstörténetben

Z. Tóth Csaba

A Szintasta-Andronovo kultúrák egyes csoportjai, a fjodorovo-alakuliak i.e. 1750-1500 körül behatoltak a transzuráli erdőövbe, gyarmatosították a területet és lakóit, majd néhány száz év múlva visszaköltöztek az Urál-Volga-térségbe, ahol a Cserkaszkul-Mezsovka régészeti emlékeket hagyták hátra ; ekkortól jöhettek létre a protoiráni-protofinnugor, azaz ősmagyar/ősszavárd és ősuráli kapcsolatok.

A jász-kunok története

Gyárfás István

A scythák őstörténelme. Parthus birodalom. China melléki húnok, vagy hiongnuk. Kúnok és jászok Etele kora előtt. Etele és a nagy hún birodalom Európában. Etele fiai és az avar birodalom Európában. A kozár birodalom és az árpáddal beköltözött kúnok. A besenyő-kúnok. A palócz-kúnok. Az úzok és kún ország. A kúnok Magyarországban, az Árpád-házi királyok alatt. 1239–1301.

Az első szkíta pénzek

Obrusánszky Borbála

A közoktatásban máig az a kötelező tananyag, hogy az ókorban a görögök hozták létre a legfejlettebb civilizációt. Őseinket, a szkítákat meg sem említik a diákok számára. A hírzárlat miatt ezért arról sem értesülünk, hogy a Fekete-tenger környékén élő szkíták a Kr. e. 7. századtól önálló pénzt vertek.

Szkíta találmányok

Obrusánszky Borbála

Keleti szomszédjaink, az ukránok már átírták történelmüket és ők már „hivatalosan” ősüknek tekintik az ókor leghatalmasabb népét, a szkítát. Most összegyűjtöttük azokat a találmányokat, melyeket az ukránok a szkítákhoz kapcsolnak. Magunk is felsorolhatnánk néhány jellegzetes szkíta találmányt, az alsóneműtől kezdve a lovas harcmodorig, és a ma előszeretettel fogyasztott gyorséttermi fogásokon át a káprázatos aranyművességükig, szinte össze sem lehet gyűjteni egy rövid cikk keretein belül, hogy a mai „civilizáció” milyen sokat köszönhet őseinknek.

Az első szkíta-hun történeti alkotmány

Obrusánszky Borbála

A 19. századi magyar történészek körében még egyértelmű volt az, hogy az Anonymus által megörökített vérszerződési eskü volt az első magyar történelmi alkotmányának alapja, amikor is a szövetséget kötő törzsek szabályozták az új államot vezetők jogait és kötelességeit. Az ősi magyar jogszokás nem egyedülálló, hiszen a szkíta és hun népek között nagyon változatos formákat találunk.

Szkíta kori fegyverarzenál az Alföldön

Hirado.hu, NÖK

A szkíta korban használt fegyverek szinte teljes köre felszínre került a Nemzeti Örökségvédelmi Központ bátmonostori ásatásán. A leletek között egy akinakész (rövidkard), két, hosszú köpűvel ellátott vas lándzsahegy, egy vas hüvelyvég, egy kisebb és egy nagyobb méretű, ellentett élű vascsákány, egy feltételezhetően fokosként meghatározható vastárgy, két különféle típusú vasbalta, valamint egy háromélű bronz nyílhegy található.

Szkíta aranykincsek a Nemzeti Múzeumban

HírTV

A Magyar Nemzeti Múzeum és az MTV összeállítása a kiállítás alkalmából, valamint interjú Szántai Lajossal.

Szarmata kemence Kecskeméten

mult-kor.hu

A Hun Birodalom egyik településének gazdagságát bizonyító leletekre bukkantak a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat régészei a Kecskemét mellett épülő Mercedes-gyár területén. Az előkerült leletanyagok révén igen pontosan rekonstruálni lehet az itt élt népek életét, szokásait, most viszont az is kiderült, hogy a helyi közösség a korabeli viszonyok között meglehetősen gazdagnak számított.

Гробница алтайского скифа (The Tomb of the Scythian Prince)

More than two millenia back in the steppes of central Asia Scythians left after themselves no cities, no palaces, but barrows, in which they buried their dead together with their property. Who were the Scythians - barbarians or the masters of gold? What secrets will be revealed by the scientists who unearth the graves of the Scythians?

Scythian Treasures (video)

The Pectoral is one of the most famous finds in the history of Ukrainian archaeology. It is believed to have once graced the breast of a Scythian king. Every figure, every tiny detail, every curvature of this superb piece of ancient craftsmanship bears witness to the vivid imagination and great skill of its creator. It is an outstanding work of art indeed, created twenty five hundred years ago.

Kusánok és heftaliták - Szkíta népek nyomai Indiában

Dr. Aradi Éva

Az eredetileg kínaihoz hasonló nyelvű jüecsi népcsoportot a kínai évkönyvekben Kuei-Suangnak nevezték. A xiungnukkal egy időben az Ordosz völgyében éltek az Orkhon folyónál, és noha mindkettő szkíta nép volt, ősi ellenségnek számítottak. Krisztus előtt 170-ben az erejük teljében lévő xiungnuk szinte megsemmisítő vereséget mértek a jüecsikre, akik ekkor elindultak Nyugat felé, és az első szkíta törzsként a népvándorlás elindítói lettek. Ötven évvel később elfoglalták Baktriát. Ezt követően a már száz éve uralkodó öt törzs közül Krisztus előtt 50-ben a legerősebb legyőzte a másik négyet, és egyesítette a törzseket, ettől kezdve nevezték őket a perzsák és indusok kusánnak.

Kőműves Kelemenné mondájának szkíta-hun gyökerei

Samu Pál Attila

A magyar mondavilág egyik különlegesen ősi emléke Dévavár építésének balladákban fennmaradt története. Grandpierre K. Endre a Kővárból kiáltó asszony című művében részletesen elemezte az ősmonda legrégibb rétegeit. Az emberi közösség a dévekkel - a felsőbb isteni hatalmat, a természet erőit jelképező szellemek - küzd a hegy tetejének birtokba vételéért, hogy ott várat építhessen. Végül az embereknek maguk közül kell egy értékes személyt áldozatul adniuk, így falazzák be a kőművesek vezetőjének feleségét, élete társát a kövek közé.

Nomads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age

Jeannine Davis-Kimball, Vladimir A. Bashilov, Leonid T. Yablonsky

This anthology focuses on the Scythian, Sauromatian, Sarmatian, and Saka Iron Age nomads who inhabited the Eurasian steppes in the first millennium BC. Written by ten of the foremost archaeologists from the Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences, the material presents a survey of archaeology of nomadic burials from 1960 to1990. The majority of the material, including many illustrations, has never been published in English before this volume.

Ősi kultuszhelyek a Kelet-Káspi térségben

Z. Tóth Csaba

Kevésbé kutatott terület volt eddig a Káspi- és Aral-tó között fekvő óriási kiterjedésű táj, melynek szélsőséges viszonyai évezredek óta lehetetlenné tették, hogy ott emberi élet tartósan megtelepedjék, s így kialakult a nézet, hogy arrafelé nem is nagyon érdemes keresgélni. Ezért volt meglepő, hogy 1983 óta egy nomád, félnomád kultúra ősi szentélyeit találták meg az orosz régészek ebben a régióban, az Usztyurt-fennsík északnyugati részén, mely ma Kazahsztánhoz tartozik. A legfeltűnőbb a leletegyüttesben a több mint 100 kőszobor, melyek nomád harcosok álló alakjait ábrázolják.

On The Semantics Of Animal Style Ornithomorphic Images In Pazyryk Ritual Artifacts

D.V. Cheremisin

The paper focuses on animal style images and compositions in Pazyryk art. An attempt is made to reconstruct the semantics of certain images, proceeding from the assumption that art is a special language used to express perceptions of the Universe. The mythical griffin is the most popular figure in Pazyryk art, suggesting that the Pazyryk people may be identified with the "griffins guarding gold," mentioned by Aristeas and Herodotus. The griffin image is interpreted in the context of Pazyryk ritual grave goods and specifically in griffon - horse predatory scenes represented in the attire of the sacrificial horses that accompanied the deceased to their tombs.

The Earliest Wheeled Transport In Southwestern Central Asia

L.B. Kirtcho

The article addresses models of carts found at Altyn-Depe – a key Chalcolithic and Bronze Age settlement in Western Central Asia, dating to the late 4th – early 3rd millennia BC. This is the earliest evidence of wheeled transport in the region, providing information on the type and construction of carts used by the early agriculturalists of the Middle East. The models represent two-wheeled carts with shafts that were apparently linked to a yoke. Judging by representations of the harness, bulls (possibly oxen) were the only draft animals. In the second half of the 3rd millennium BC, fourwheeled carts appeared at Altyn-Depe.

Caucasian and Anatolian Bronze Age Cultures

Giorgi Leon Kavtaradze

The Caucasus and Anatolia, the eastern and southern parts of the common Circumpontic zone, i.e. territories around the Black Sea, were and are important as «bridges» connecting the Near East and Europe. This has determinated the common nature of the distinguishing features of the development of both above regions. Their historical, cultural, social and economical development is characterized by their intermediate position in Near Eastern and European evolutional models.

Monetary Circulation in Scythia

Andrei Gandila

Until the last decades, the study of the Byzantine coin circulation during the 6th-7th centuries AD attracted only a few scholars involved in Ancient Numismatics. Modern approaches, both in numismatics and historical research, made possible a few studies aiming to draw some guidelines on the coin circulation during the early Byzantine period.

Kik voltak az avarok?

Csuray Károly

Az írott emlékek, az egykorú és közelkorú történelem, a nép köztudata, hagyományai, mind tisztában voltak azokkal az igazságokkal, amelyeket az újabb és legújabb tudományok vakmerőén letagadtak, vagy egyes tudósok problémákká avattak. Mikor csak a régi írott történelemnek egymagában kétségtelen ténye az, hogy az avarok (Baján népe) nem voltak avarok, hanem határozott bizonyossággal hunok.

Late prehistoric exploitation of the Eurasian steppe

Marsha Levine, Yuri Rassamakin, Aleksandr Kislenko, Nataliya Tatarintseva

The authors present their individual current research examining the use of steppe lands and the impact of their populations upon each other. Using archaeological evidence from previous excavations, the authors address topics that have for decades confronted and confused archaeological interpretations of the Eurasian steppes. Foremost under consideration are assumptions concerning the domestication of the horse, the realities of warrior invasions from the east, and the emergence of a true mobile pastoralism.

Antik erődvárosok Dél-Türkmenisztánban

Z. Tóth Csaba

A finnugrizmus egyeduralma miatt itthon csak keveset tudhattunk épp a volt Szovjetúnióban néhány évtizede folyó régészeti ásatásokról. Az oroszok újabban ismét helyettünk írják meg a történelmünket.

Kurgans, Ritual Sites, and Settlements

Jeannine Davis-Kimball, Eileen M. Murphy, Ludmila Koryakova, Leonid T. Yablonksy

This richly illustrated volume will add immensely to the small, yet growing, corpus of Eurasian Archaeology published in the English language. Comprised of thirty articles, the authors have focused on the Bronze Age beginning in the third millennium BC to ca., continuing to include the first millennium BC Early Iron Age, with a terminus of ca. AD 500. The geographic range extends from the far western great Hungarian plains, north to Fennoscandia and its relationship with Siberia, south to include northern Afghanistan and the Kalmyk steppes, and east to the Altai Mountains in western Mongolia.

Szarmata-jazigok a román Bánságban

RMaria

A román történészek körében csaknem általánosan elfogadott vélemény, miszerint a Bánságot, a Maros-Tisza-Duna közét, valamint a Temes-Cserna folyósót és Erdély középső részét a rómaiak Dacia Superior néven szervezték provinciába. Leletcsoportok alapján viszont úgy tűnik, ezen az elméleten újjítani kell mert egyre kevésbé állja meg a helyét, és nem az egész Bánságra, annak csupán egy nagyon keskeny keleti területére vonatkozhat, a Bánság Tiszáig húzódó nyugati része a rómaiak által csupán ellenőrzött, extra provinciam volt.

A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei

Lukácsy Kristóf

A magyar Kelet népe, eredetét és szülőföldjét Ázsiában csak keleti kútfők segítségével lehet felderíteni; a nyugati kútfők, az eddig tett kísérletek után ítélve egymaguk erre elégtelenek. A belőlük nyert történeti adatok a keleti kútfők világánál nyernek fényt, határozottságot, és válnak alkalmas anyagokká a feldolgozásra.

The Peoples of the North

The common Japhetic background and close relationships held by the descent of Gomer, Magog, Meshekh and Tuval makes it difficult to define if a people comes from either one or the other of these four patriarchs; besides, it is certain that up to some degree they have mixed with each other during the period when they shared the same territorial area and also much later.

Anda and koma

Obrusánszky Borbála

The Hungarian brotherhood alliance and its connection with the Mongolian anda custom.

Andaság és komaság

Obrusánszky Borbála

Az esküdt testvériséget, vagyis a vérszerződést — amikor is két vagy több ember, akik nem rokonok, a vérük összeolvasztása által testvérré, ezáltal rokonná fogadja egymást — a tudományos szakirodalom a műrokonság egyik formájaként sorolta be.

Barbárok-e a szkíták?

Pásztori-Kupán István

Jelen tanulmány nem kizárólag a teológiában jártas olvasóközönséget óhajtja megcélozni, hanem azokat is, akiket a fenti téma akár történelmi, akár művelődési, netán érzelmi vagy más szempontból érdekel. Éppen ezért előre elnézést kérek azoktól, akik számára néhány magyarázó jegyzet (pl., hogy mi a Septuaginta) fölöslegesnek tűnik. Vallom, hogy a teológia nem azért sajátos tudomány, mert szükségszerűen kevesek számára hozzáférhető. Az ún. l'art pour l'art teológiát ugyanis nem sokra becsülöm. Annak a teológiának látom értelmét (és számomra annak van létjogosultsága), amely a valós életre tekintve érthető nyelven fogalmazza meg a maga mondanivalóját - Isten Igéjének fényében. Így tehát bocsássa meg nekem a teológus olvasó, hogy jelen munkámban időnként alapdolgokat is elmagyarázok, illetve a héber és görög szavakat fonetikus átírásban (is) közlöm.

Gesta Hungarorum

Anonymus

Mesternek mondott P, a néhai jó emlékű, dicsőséges Bélának, Magyarország királyának jegyzője, N-nek, az ő legkedvesebb barátjának, a tisztelendő és az írástudás művészetében avatott férfiúnak üdvözletét meg kérése teljesedését jelenti. - Midőn hajdan iskolai tanulmányon együtt voltunk és egyforma iparkodással olvasgattuk a trójai történetet, melyet én erősen megkedvelvén, a Frígiai Dáresnek és egyéb szerzőknek könyveiből úgy, miként mestereimtől tanultam, a magam fogalmazása szerint egy kötetbe szerkesztettem, akkor kérted tőlem, hogy amint a trójai történetet és a görögök háborúit megírtam, ugyanúgy írjam meg neked Magyarország királyainak és nemeseinek származását is: hogy a hét fejedelmi személy, aki a hét magyar nevet viseli, miképpen jött ki szittya földről, vagy milyen az a szittya föld, miképpen született Álmos, s mi okból nyeri az Álmos nevet Magyarország első vezére, akitől a magyarok királyai erednek, vagy mennyi országot és királyt vetettek maguk alá, vagy ezt a szittya földről kijött népet mi okból hívják az idegenek beszédében hungárusoknak, a maga nyelvén meg magyerinak.

A magyar bronzkor, Kr. e. 2800-800

Mesterházy Zsolt

A Folyamközből minden irányba kivándorló sumérok nem tűntek el, de szkíta gyűjtőnév alatt új neveken jelennek meg Eurázsia sok pontján. Műveltségük fennmarad a rokon népekkel közösen, de vezetésükkel kialakított utódokban.

Kelták és magyarok...

Timaru-Kast Sándor

A keltákat már Caesar mint kimondottan lovasnép ábrázolja a De bello Gallico című írásában. A lovak központi szerepet játszottak a kelták életében. A lovak bolondjai voltak, egy jó lóért, amit Keletről szereztek be, összes vagyonukat képesek voltak odaadni.

Útjelzők a magyar ókor történetének kutatásához

Mesterházy Zsolt

A magyar ókor kérdéskörével behatóan foglalkozom néhány éve. Nem remélt összefüggések tárultak fel előttem, műveltségünk elemeit ma már nemcsak keleten, de nyugaton egyaránt észlelem olyannyira, hogy táguló figyelmem használható történeti adatok birtokába juttat.

A magyar őstörténet kincsestára: Utószó

Mesterházy Zsolt

A több ezer éves subar-szabir történelem középső, ma még egységesen nem tárgyalt időszaka a Kaukázus környékéhez kapcsolódik. Ez a vidék nemcsak az odaveszett Kunmagyaria temetője, de a magyar őstörténet középső szakaszának is őrzője nemcsak subar-szabir név alatt, de szkíta, roxolán, rex-alan, alán, pártus, avar, masszagéta, szarmata, mada, méd stb. nevek alatt is.

A szkítáktól a székelyekig és magyarokig

Kánnai Zoltán

Az 1. szakákra, dahákra, madákra, masszagétákra, párthusokra 2. fehér hunokra (eftalitákra), avarokra 3. fehér kunokra, kazárokra, bolgárokra, magyarokra, illetve 4. avarokra, bolgárokra, székelyekre és magyarokra vonatkozó egykori forrásadatok alapján külön-külön olyan konklúziókra juthatunk, amelyek páronként úgy illeszkednek egymáshoz, mint egy óramű egymásba kapcsolódó fogaskerekei. Ezeket a konklúziókat az alábbiakban vonultatjuk föl, s végül, mint látni fogjuk, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az egykori Káspi-vidéki szakák, dahák, madák és szarmaták egyenesági lesz ármazottai a mai székelyek és magyarok.

Scythian-Sarmat Ancestors of Balkarians and Karachais

I. M. Miziyev

Archeological science has long ago established that the successor of the pit culture in South-Russian steppes was the so-called frame culture, which has got its name from the wooden frame under the mould-burial. In the steppes of Middle Asia and Minusinsk hollow, the Afanasiev variety of pit culture was replaced by the so-called Andronov culture, ethnically close to it.

Őskori sztrádán száguldoztak az első szekerekkel

Múlt-kor, Discovery News, MTI

A világ első földművelői kétkerekű, tevék és bikák által vontatott kocsikkal közlekedtek - derül ki 5-6 ezer éves modellek, kultikus tárgyak vagy játékok elemzéséből, amelyekre Türkmenisztánban bukkantak a régészek.

Central Asia, Mesopotamia and Sarasvati Sindhu civilization

hindunet.org

Sarasvati Sindhu civilization is one tip of the triangle linking with the central Asian and Mesopotamian cultural areas.

Átértékelik a gepidák történelmét

Obrusánszky Borbála

Miután a nemzetközi kutatásnak az elmúlt években a sztyeppe történetének számos kérdését sikerült átértékelni, a külföldi szakemberek most a Kárpát-medence hun Attila utáni és avar kor közötti (453-567) történetét kezdik felfedezni, illetve forrásszövegek és régészeti leletek alapján megpróbálják a hunok, szarmaták és a gepidák életét tisztázni. Ezt teszi Herwig Wolfram, osztrák kutató is, aki szerint sokan alulbecsülik a hun globalizáció hatásait, és szükség lenne a korszak történelmének pontosítására is.

100 éves a Keleti ezüst

Zegernyei

A Keleti ezüst az egykori Perzsiában egykoron uralkodott Szaszanida dinasztia fémművességének emlékeit mutatja be. Hogy mi ebben a finnugor? E tárgyak – korsók, tálak, csészék – többsége finnugor területről került elő. És mi benne a magyar? Az edényeken ábrázolt jelenetek és díszítő motívumok párhuzamai a Kárpát-medencében talált, és a honfoglaló magyarokkal kapcsolatba hozható nagyszentmiklósi kincs edényein láthatók.

Scythians and Sarmatians

Anup Rej

Massagetes (Sacae) lived to the north of the Oxus. When the forerunners of the Huns, Hsiung-Nu tribe was dislodged from their territory in the western China, they pushed Messagetes westward. It caused a chain reaction, causing successive displacement of different nomadic tribes towards the west. Massagetes pushed the Scythians, who, in turn, displaced the Cimmerians from the northern shores of the Black Sea.

Scythic Origin of the Rajput Race

Mulchand Chauhan

About the time when the Roman Empire was collapsing, the northwestern and western parts of India were under the control of Scythic empires. Indeed, many of the tribes active in the disturbances following the fall of Rome appear as rulers in western India.

The ancient Balkh

Rameen Javid Moshref

Paktra; the classical writers named it Bactria, and after the conquests of Islam it has come to be called Balkh; a northern province of modern Afghanistan, which boarders to the north, the river Oxus and the former USSR. Much of the work on excavations of Bactrian artifacts has been done by French Archaeologists. Historians find remote references in other people's records about the kingdom.

Irán és Turán ősellentétéről

Rudolf Steiner

Amikor az atlantiszi katasztrófa a földi körülményekre fokozatosan rázúdult, azok az emberek, akik a régi atlantiszi kontinensen laktak, nyugatról keletre vonultak. Az atlantiszi lakosság egyik nagy emberáradata Európa területén keresztül Ázsiába vándorolt, s a Káspi-tó környékén telepedett le.

Scythian sages: Scythianus

Scythianus was a supposed Alexandrian religious teacher who visited India around 50 CE. He is mentioned by several Christian writers and anti-Manichean polemicists of the 3rd and 4th centuries CE, including Cyril of Jerusalem, Hippolytus and Epiphanius, and is first mentioned in the fourth-century work, Acta Archelai, a critical biography of Mani from an orthodox perspective.

Scythian sages: Buddha

Shakyamuni (Buddha) is the founder of and key figure in Buddhism. Skakyamuni was born as a royal prince in 624 BC in a place called Lumbini, which was originally in northern India but is now part of Nepal. His mother’s name was Queen Mayadevi and his father’s name was King Shuddhodana.

Scythian sages: Dharmarakṣa

Dharmarakṣa was one of the greatest translators of Mahayana Buddhist scriptures into Chinese.

Scythian sages: An Shih Kao

An Shigao, prince of Parthia, was the founder of Chinese Buddhism.

Scythian sages: Anacharsis

Anacharsis was a Scythian philosopher who travelled from his homeland on the northern shores of the Black Sea to Athens in the early 6th century BCE and made a great impression as a forthright, outspoken barbarian, apparently a forerunner of the Cynics.

Scythian sages: Abaris the Hyperborean

Abaris the Hyperborean was a legendary sage, healer, and priest of Apollo. The legendary arrow belongs to him, the one he flew on from Greece to Hyperborean Scythia.

Der Jahrhundert-Fund

ZDF.de

Die meisten Hügel in Tuva weisen seltsame Trichter auf, denn seit über 2.000 Jahren machen Grabräuber Jagd auf ihren Inhalt. Sie haben es auf das sagenhafte Gold der Skythen abgesehen, über das schon Herodot schrieb. Mit den Grabbeigaben verschwand auch das Wissen über das Reitervolk der Skythen.

Das skythische Fürstengrab von Aržan

Prof. Dr. Hermann Parzinger

Deutsche Archäologie in der sibirische Steppe wird heute überwiegend durch das Deutsche Archäologische Institut betrieben.

Überraschungen am Kurgan

ZDF.de

Im Grabungshaus, einer alten Sargfabrik, beraten Parzinger und Nagler das weitere Vorgehen. Sie wollen die Grabung zügig abschließen, bevor die Nachricht vom neuerlichen Goldfund die Runde macht. Zumal sie im Südostsektor auf eine weitere verheißungsvolle Stelle gestoßen sind.

Scythian Gold From Siberia Said to Predate the Greeks

The New York Times

Russian scholars from the State Hermitage Museum have concluded that a discovery of Scythian gold in a Siberian grave last summer is the earliest of its kind ever found and that it predates Greek influence. The find is leading to a change in how scholars view the supposed barbaric, nomadic tribes that once roamed the Eurasian steppes.
Archívum / Archive

anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,