Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

Subartu

Ötezer év szabir-magyar történelem

Z. Tóth Csaba

A szabir/szovárd népnév lehetséges és megvizsgálandó előfordulásai Nyugat- és Közép-Ázsiában, valamint a steppén. Subir-ki, Subar-tu, Suwar-dāta, Syavarshana/Siyavush, Saspeires, Syspiritis, Sardi Scythae, Souardenoi, Sardenae, Sawars, Saviroi, Sappheres, Suwar, Sabini/Savini, Caviri, Sawirk/szavirok, Siyawardiya/szjavárd, S'pyry, Servotioi, szevorti, Savartoi asfaloi, Zuard, Sober, saper.Çatal Höyük

Archaeologists are excavating the remains of a Neolithic town. 9,000 years ago, this place was one of the world's largest settlements. At a time when most of the world's people were wandering hunter-gatherers, as many as 10,000 people lived at Çatalhöyük. First discovered in 1958, Catalhöyük was brought to worldwide attention by James Mellaart's excavations between 1961 an 1965. Dr. Ian Hodder, Professor of Archeology, Stanford University, has been excavating the Catalhoyuk site since 1993.

A szabir népnév és változatai a történeti forrásokban

Z. Tóth Csaba

Őstörténeti szöveggyűjtemény. Szubarok, szubirok az észak-mezopotámiai és dél-kaukázusi régióban, a Krisztus előtti III. évezredtől; Szabirok, szavárdok a Fekete-tenger, Kaukázus környékén, az ókor végétől a középkorig; Szabirok az újkori tudósításokban; Szubartu az óperzsa-görög időkben. Ősmagyar temető a Káma mentén.

Sümerce'deki Türkçe tıbbi sözcükler

Murat Yurdakök

M.Ö. 3100-1800 yılları arasında yaşamış olan Sümerlerin dilinde, Türkçe kökenli 168 sözcük vardır. Bu sayı azımsanamayacak kadar fazladır. Çünkü iki Hint-Avrupa dili arasındaki ortak sözcüklerin sayısı da bu kadardır. Her şeyden önce Sümerlerin dilleri kesinlikle Türkçe değildir, Türkçe ile akraba da değildir; tamamen başka bir dildir

Szabir őstörténeti adalékok

Bíró József

Az őstörténelem-kutatást az archaeológián kívül sokáig a Bibliára, mitológiára és főleg az ókori görög és római történetírók munkáira alapozták. Az újabb tudományos eljárások, az összes tudomány együttes eredménye megváltoztatja az őstörténelemről eddig alkotott képet.

Shanidar, Jarmo, Hassuna

Bíró József

Régészeti leletekkel igazolható, hogy a szabir őstörténelem Közel-Keleten, Mezopotámiában kezdődik a Nagy Zab folyó felső szakaszánál, Shanidar Zawi Cheminél. Ez a népcsoport nemesíti először a növényeket, szelídíti az állatokat. Kezdetleges földművelő életmódjukat bizonyítják pattintott és csiszolt kőszerszámaik, őrlőedényeik.

Szabirok

Bíró József

A SA, SU subar ősnépről már a legrégibb ékírásos agyagtáblák írnak. A subarokat az agrárforradalom kezdetétől az újkőkoron keresztül az ókorba tudjuk vezetni az agyagtáblák segítségével (Schaeffer régész ásatásai alapján). Az agyagtáblákon subarnak megjelölt népet P. Dhorme azonosítja a klasszikus történetírók Saspeires, Sapeires, Sabeires, Sabiroi és Saberoi (vagyis szabir) elnevezések alatt feltüntetett népnevekkel.

Subarda, Catal Hüyük

Bíró József

Dél-Anatólia legfontosabb újkőkori régészeti lelőhelye a Konya síkságon Catal Hüyük. A hatalmas, 13 hektárnyi nagyságú ásatási domb keleti részén 14 réteget tárt fel az angol régész, James Mellaart. Szerinte egy évezrednyi megszakítás nélküli fejlődést mutat (kb. i. e. 6700-5700-ig), majd a város i. e. 5700 után a folyó túlsó partjára települt át.

Dél-Anatólia a neolitikumban

Bíró József

A német tudósok e területkör őslakosságát szabirnak nevezték, és most az anatóliai, Taurus Hegységek menti neolitikus kultúrák Észak-Mezopotámia újkőkori kultúrköréhez való csatolása - angol tudósok által - még jobban megszilárdítja a szabir őstörténelem közel-keleti alapjait.

The Sumerians: Literary and other historical sources

Both Sumerian and non-Sumerian languages can be detected in the divine names and place-names. It would be particularly important to isolate the Subarian components (related to Hurrian), whose significance was probably greater than has hitherto been assumed.

The Peoples of the North

The common Japhetic background and close relationships held by the descent of Gomer, Magog, Meshekh and Tuval makes it difficult to define if a people comes from either one or the other of these four patriarchs; besides, it is certain that up to some degree they have mixed with each other during the period when they shared the same territorial area and also much later.

Armani and the Name of Her King

Martiros Kavoukjian

As to the origin and meaning of the name Armani, although we have given detailed explanations about them in our previous works, we consider it necessary to reiterate here some of the highlights because of the importance they have for the study of our present topic.

Answer to: The Proto-Sumerian Language Invention Process

Dudás Rudolf

Minden további hozzászólást megelőzően nagy tisztelettel tartozok a Kaliforniai Egyetem UCLA emeritus professzorának megnyilatozásáért. A hozzászólás folyamán elkerülhetetlen lesz nem észrevenni, hogy az Új Világban kialakult bölcseleti felfogás több szempontból különbözik az Óvilági, és méginkább a magyarországi felfogástól. Örvendetesen nyilatkozik meg benne a tárgyilagos humanizmus.

A magyar őstörténet kincsestára: Utószó

Mesterházy Zsolt

A több ezer éves subar-szabir történelem középső, ma még egységesen nem tárgyalt időszaka a Kaukázus környékéhez kapcsolódik. Ez a vidék nemcsak az odaveszett Kunmagyaria temetője, de a magyar őstörténet középső szakaszának is őrzője nemcsak subar-szabir név alatt, de szkíta, roxolán, rex-alan, alán, pártus, avar, masszagéta, szarmata, mada, méd stb. nevek alatt is.

A szabir-magyarok őstörténete I-III.

Bíró József

Őstörténeti kutatásaim közben, az emberiség legrégibb írott történetét vizsgálva fontos megállapításra jutottam. A múlt század elején és közepén a régészek, nyelvészek és történészek megemlékeznek egy népről, mely már jó néhány ezer évvel a sumirok megjelenése előtt Mezopotámiában élt. Ez a nép a su-subar, vagyis a szabir népcsoport.

Dentu-Magyaria

Padányi Viktor

Padányi művében a magyarság délkaukázusi származása mellett tör lándzsát, melyben a kulcsszerepet a szabírságnak adja, mint népünk elsőszámú őseinek. Tézise szerint a magyarság kialakulását közvetlenül két fő és néhány kisebb jelentőségű nép egyesülése befolyásolta.
Archívum / Archive

anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,