Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

Video

A szabir titok

Czakó Gábor

Bíborbanszületett Konstantin első kézből: Bulcsú horkától és az Árpád-ivadék Tormás hercegtől értesült arról, hogy a magyarok – nála türkök – régi neve szabir volt...King Tut DNA Testing Shows Controversial Results

Stephanie Pappas

DNA testing has shown that more than half of European men are related to King Tut, while less than 1% of MODERN Egyptians share genetics with the Pharaoh. Or maybe not? Researchers say the claim is unscientific.

Pannónia kifosztása

HírTV

Pannónia régészeti leleteinek kifosztásáról beszél Lassányi Gábor régész (Aquincumi Múzeum).

Prof. Colin Renfrew on the Sevso Treasure

Webofstories

Professor Colin Renfrew, Baron Renfrew of Kaimsthorn, Ph.D., FBA, FSA, HonFSAScot is a prominent British archaeologist and highly regarded academic, noted for his work on radiocarbon dating, the prehistory of languages, archaeogenetics, and the prevention of looting at archaeological sites.

A Seuso-kincsek rejtélye (dokumentumfilm)

Dézsy Zoltán

Dézsy Zoltán A Seuso-kincsek rejtélye című 1994-es dokumentumfilmje.

A Seuso kincsek tragédiáktól övezett rejtélye

RTL Klub

Vajon hogyan képes egy a becslések szerint 40 milliárdot érő, 1700 éves ezüst étkészlet ekkora nemzetközi galibát okozni?

Felesége gyilkolta meg Mátyás királyt

Garamvölgyi László

Garamvölgyi László újabb tényfeltáró munkájával viharos történelmünk egy több mint fél évezredig tartó fehér foltját satírozza ki. Pontot tesz a mendemondák végére, és alapos, mindenre kiterjedő kriminalisztikai kutatásokkal, valamint cáfolhatatlan bizonyítékokkal igazolja: Mátyás királyt meggyilkolták - a gonosz tett kitervelője pedig nem más volt, mint Beatrix királyné!

Luxemburgi Zsigmond (1387-1437)

Duna 2

Magyar, német és cseh király, német-római császár, a késő középkor egyik legjelentősebb uralkodója volt. Zsigmond a hercegi birtokáról Luxemburginak nevezett német eredetű uralkodócsaládból származott. Nevéhez fűződik az utolsó összeurópai keresztes hadjárat megszervezése (1396), a nagy nyugati egyházszakadás felszámolása (1417), és a huszitizmus elleni harc megkezdése. Magyar királyként elsősorban Dalmácia elvesztésével, Visegrád és Buda nyugati színvonalú kiépítésével, illetve az Oszmán Birodalommal szembeni defenzívába vonulással, a végvárrendszer kiépítésével, valamint törvényeinek gazdasági és jobbágyokkal kapcsolatos előremutató jellegével írta be magát a történelembe.

Árpád-ház: IV. Béla (1235-1270)

Duna 2

II. András és Gertrúd gyermeke, Szent Erzsébet testvére. Az ő nevéhez fűződik az ország tatárjárás utáni újjáépítése, ezért „második honalapító”-nak is nevezik. Ő egyben fővárosunkban Budavár alapítója is. Első intézkedéseivel világossá tette, hogy minden tekintetben szakítani kíván elődje politikájával. Politikai ideálja az első Árpádok korlátlan hatalma volt, célja pedig III. Béla kora dicsőségének visszaállítása.

Árpád-ház: III. Béla (1172-1196)

Duna 2

A század kilenc Árpád-házi uralkodója közül talán a legjelentősebb volt. Apja II. Géza magyar király, anyja Eufrozina kijevi hercegnő volt. 1161 körül horváth-dalmát herceg lett, de mivel apja első fia, III. István volt a trónörökös, Bélának az a szerep jutott, hogy Magyarország és Bizánc között a kapcsolatot szorosabbra fűzze. Ennek érdekében – és a két ország 1163-ban kötött szövetségének zálogaként – a bizánci udvarba költözött, felvette az Alexiosz nevet és eljegyezték a bizánci császár Mária nevű leányával.

Az Indus-völgyi írás Rosetta köve

Rajesh Rao

Rajesh Raot rabul ejtette "minden keresztrejtvények ősanyja": hogyan lehet megfejteni a 4000 éves Indus-völgyi írást. A TED2011 előadásán elmeséli, hogyan fogta hadra a modern számítástechnikát, hogy elolvassa az Indus-völgyi civilizáció nyelvét, ami az ősi civilizáció megértésének kulcsa.

Ancient Lost Army Found?

Discovery News

Has the lost army of Cambyses II been found? The Persian army of 50,000 soldiers supposedly perished in a sandstorm in ancient Egypt 2500 years ago. Researchers have located a valley of bones they think may belong to the fabled army.

The History of Late Antique Iran

Prof. Touraj Daryaee

The history of Near East and Central Asia during the Sasanian Empire (224-651 CE) has until recently received little attention. Those who have studied this period in history have come from different disciplines and most were not specialists of Sasanian history. How is it that this period is neglected in Near Eastern Studies?

A magyar népzene őrzi a zenei ősnyelv legtöbb elemét

Juhász Zoltán

A magyar népzenének egyedülálló kapcsolatai vannak az eurázsiai földrész más népzenéivel, és ebben a kapcsolatrendszerben a magyar népzene központi helyet foglal el. Az is egyértelműen kiderült, a magyar népzene - a maga teljességével - már évezredek óta a Kárpát-medencéhez tartozik.

László Gyula a kettős honfoglalásról

László Gyula, Duna TV

A kettős honfoglalás elméletét László Gyula (1910–1998) régészprofesszor dolgozta ki, miszerint a magyarság két lépcsőben szállta meg a Kárpát-medencét. Az első szakasz 670 körül volt (az ún. griffes-indás kultúra vagy „kései avarok” leletanyagának megjelenése), míg a második szakasz a jól ismert 9. század végi bejövetel, amely során Árpád vezetésével megtörtént a „második” honfoglalás.

Magyar kutyafajták

MTV

Komondor, kuvasz, pumi, mudi, magyar vizsla. Videók az MTV archívumából. A komondor az egyik legismertebb magyar pásztorkutyafajta, amelyet mai formájában a legrégebben tenyésztettek ki. Nevének több magyarázata is van. Valószínűleg a kuman (kun) szóból származik, 1454-ben bukkant fel nyelvelméleteinkben, a Debreceni kódex 1519-ben már kutyanévként említi a kamondort vagy komondort. A szó a türk nyelvekben a kumanokhoz tartozást jelentette.

Iran - Seven faces of civilization

Gliding across a Wormhole into the Past, beyond the limits of time itself, a theoretical time-traveler might find the glimmering lights of the Dawn of Human History, at about Seven Thousand Years ago, where lies a civilization so ancient that it is rightfully called one of the Cradles of Civilization, which was once a brilliant, tolerant empire at the crossroads of civilization: THE PERSIAN EMPIRE, a world of artistic forms and shapes a dazzling mirage of brilliant colors, geometrical structures and architectural marvels recreated for the first time.

Kárpát-medencei szőlőfajták

HírTV

Ha Somló, akkor juhfark, ha Sopron, akkor kékfrankos, ha Mór, ezerjó. Hogyha Tokaj hegyalja, akkor furmint, hárslevelű. Csókaszőlő, cirfandli, bakator. Ezeknek a többszázéves Kárpát-medencei fajtáknak eredek a nyomába.

Hunyadi János

Duna TV

Hunyadi János középkori magyar földesúr és hadvezér, a „nagy törökverő". Kormányzó (régens), a középkori Magyar Királyság egyik legkiemelkedőbb hadvezére; Hunyadi Mátyás apja. Nevéhez fűződik az 1456-os nándorfehérvári diadal.

A mongol hódítás és Magyarország

B. Szabó János

A Corvina Kiadó Tudástár sorozatának új opuszában B. Szabó János lényegre törően foglalja össze a történéseket, erőteljes hangsúlyt fektetve a nemzetközi összefüggésekre. A könyv öt nagy fejezetben és számos alfejezetben tárgyalja az 1241-42-es időszak eseményeit. A tatárjárás szavunk régi hagyományra utal, a magyar nyelvben ugyanis az egyes vidékeket elpusztító ellenséges hadjáratokat járásnak nevezték.

A magyarok genetikája

Dr. Béres Judit

Alapkutatás szintjén azt próbáltuk megnézni, hogy részben a hazánkban élő etnikumok között milyen genetikai kapcsolat van, részben hogyan illeszkedik ez Európa más népességéhez vagy akár Európán kívülihez is. Kilenc hazai etnikum 12 populációját vizsgáltuk meg.

Pap Gábor művészettörténész 70. születésnapja

HírTV

Kicsoda Pap Gábor? Mivé lettek a magyar értékek? A HÍR TV felvétele és egyben tisztelgése Pap Gábor művészettörténész 70. születésnapja alkalmából. Kinek mit jelent az a szellemiség amely a nemzet sajátja és amelynek egyik zászlóvivője a méltán népszerű művészettörténész.

Szkíta aranykincsek a Nemzeti Múzeumban

HírTV

A Magyar Nemzeti Múzeum és az MTV összeállítása a kiállítás alkalmából, valamint interjú Szántai Lajossal.

Miért pont Álmos? Beszélgetés Kubínyi Tamással

Kubínyi Tamás, Marosics Tamás, Pörzse Sándor

Álmos az a személy, aki a magyarság történetének mindmáig ható legnagyobb döntését meghozta. Két összetartozó döntés ez, egyrészt Dentu-Magyaria, vagyis az akkor létező legnagyobb magyar haza feladása, ami a legnagyobb Isten és ember elleni bűn, ugyanakkor az elődök jogán járó haza, a Kárpát-medence visszafoglalása, ami a legnagyobb Isten és ember előtt szerezhető érdem. E vitán felülálló történelmi ténypár iránti kíváncsiság hajtott tovább, és akkor jöttek kellemetlen meglepetések. Kiderült, hogy Álmos történetét eddig átfogóan senki nem írta meg.

Гробница алтайского скифа (The Tomb of the Scythian Prince)

More than two millenia back in the steppes of central Asia Scythians left after themselves no cities, no palaces, but barrows, in which they buried their dead together with their property. Who were the Scythians - barbarians or the masters of gold? What secrets will be revealed by the scientists who unearth the graves of the Scythians?

Scythian Treasures (video)

The Pectoral is one of the most famous finds in the history of Ukrainian archaeology. It is believed to have once graced the breast of a Scythian king. Every figure, every tiny detail, every curvature of this superb piece of ancient craftsmanship bears witness to the vivid imagination and great skill of its creator. It is an outstanding work of art indeed, created twenty five hundred years ago.

Çatal Höyük

Archaeologists are excavating the remains of a Neolithic town. 9,000 years ago, this place was one of the world's largest settlements. At a time when most of the world's people were wandering hunter-gatherers, as many as 10,000 people lived at Çatalhöyük. First discovered in 1958, Catalhöyük was brought to worldwide attention by James Mellaart's excavations between 1961 an 1965. Dr. Ian Hodder, Professor of Archeology, Stanford University, has been excavating the Catalhoyuk site since 1993.

Kunok Világtalálkozója

IV. Béla király 770 évvel ezelőtt telepítette be Magyarországra a Kunokat, Kötöny fejedelemmel az élükön. Az 1239. évi betelepülés évfordulója tiszteletére, az évszázadok alatt magyarrá vált kun őseink emlékére és a kis- és nagykun települések összetartozásának erősítésére jött létre a Kunok I. Világtalálkozója. Az ezt követő, háromévente megrendezésre kerülő világtalálkozók pedig a kun identitástudat és hagyomány megőrzését, ápolását és továbbfejlesztését tűzte ki céljául.

A magyar embertani típusok

Kiszely István

Kiszely István nemzetközi hírű antropológus, egyetemi tanár a magyar embertani típusokról, a genetikai vizsgálatokról, az őstörténetről.

A honfoglaláskori szlávokról

Radics Géza

Radics Géza összefoglalója a honfoglaláskori szlávokról és a finnugor elmélet tárgyi bizonyítékairól.

Grandes Civilizaciones: Mesopotamia

artehistoria.com

El Antiguo Oriente Medio y Mesopotamia conforman una vasta región y una de las cunas de la civilización. Es en esta extensa zona donde se produjo la transición fundamental desde las formas de vida basadas en la caza y la recolección hacia la agricultura. Es aquí donde por primera vez fueron levantados templos y ciudades, donde primero se trabajó el metal, donde apareció la escritura y donde surgieron grandes reinos e imperios.

History Begins in Sumer

Dr. David Neiman

Part of Dr. David Neiman's lecture series (Cradles of Civilization) focusing on Sumer.

Civilisations: The Gardens of Babel

easeen

Mesopotamia is the oldest civilisation to have flourished at the confluence of two rivers: the Tigris and the Euphrates. The Mesopotamians included various peoples, the Sumerians, the Babylonians, the Akkadians, who coexisted and succeeded one another, mixing and inter-relating in a Near East with a wide range of racial facets.
Archívum / Archive

anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,